МС прие постановление за доизграждането на Националната здравна информационна система

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., с цел изпълнение на част от дейностите по „Доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“. Това информираха след днешното заседание на правителството от пресцентъра на кабинета.

Средствата ще бъдат използвани за развитието и надграждането на Националната здравна информационна система с нови функционалности, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване, което е от изключителна важност за подобряване на качеството и ефективността в сферата на здравеопазването.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email