Boehringer Ingelheim обяви научно академично сътрудничество с изследователския институт „Дюк“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Boehringer Ingelheim обяви научно академично сътрудничество с изследователския институт „Дюк“ (Duke Clinical Research Institute – DCRI) за ново клинично проучване EMPACT-MI (EMPAgliflozin for the prevention of Chronic heart failure and morTality after an acute Myocardial Infarction). Проучването има за цел да изследва ефекта на empagliflozin за подобряване на резултатите и предотвратяване на сърдечната недостатъчност (СН) при възрастни пациенти с и без захарен диабет (ЗД), които са имали остър миокарден инфаркт (заболяване познато още като сърдечен удар). Това рандомизирано клинично изпитване ще бъде проведено, анализирано и докладвано в партньорство с института „Дюк“, като Boehringer Ingelheim ще осигури финансирането.

В проучването EMPACT-MI ще вземат участие приблизително 3300 възрастни пациенти от минимум 16 държави, които са имали остър миокарден инфаркт. Първичната крайна цел е оценка на въздействието на empagliflozin при смърт поради всякаква причина и при хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (СН). Изпитването EMPACT-MI се провежда в рамките на Програмата EMPOWER, която е най-всеобхватната и мащабна програма от клинични изпитвания за оценка на въздействието на empagliflozin върху общото състояние на пациенти с групата от сърдечносъдови, бъбречни и метаболитни заболявания.

„Установеното сътрудничество представлява важна крачка напред по пътя в запазването на здравето и живота на пациентите с остър миокарден инфаркт“, каза д-р Адриан Ернандес, съпредседател на клиничното проучване EMPACT-MI и изпълнителен директор на изследователския институт „Дюк“. „Миокардният инфаркт е основна причина за смърт в областта на кардиологията, а това е първото клинично проучване в класа на SGLT2 инхибиторите, което изследва възможността за увеличаване на преживяемостта и намаляване на прогресията на сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти, прекарали миокарден инфаркт“.

Проф. д-р Джавед Бътлър, председател на клиничното проучване EMPACT-MI и председател на катедра „Медицина“ в университета на Мисисипи сподели: „Щастливи сме че проучването EMPACT-MI ще бъде проведено под наше ръководство. Ще се радваме да оценим въздействието на empagliflozin като нова стандартна терапевтична опция за подобряване на грижата, резултатите и общото състояние на пациентите, прекарали остър миокарден инфаркт“.

Прагматичните клинични изпитвания се фокусират върху оценка на връзката между лечението и резултатите от реалната клинична практика. Установеното партньорство ще повиши опита и експертизата на института „Дюк“ в провеждането на прагматични проучвания чрез прилагане на иновативни елементи в процеса на изпитване. Подхода на дистанционно проследяване и по-прецизното събиране на данни дава възможност за по-добър фокус върху пациента и поддържане на по-добро качество на данните.

„За нас е изключителна привилегия да работим съвместно с изследователския клиничен институт „Дюк“ в провеждането на изпитването EMPACT-MI, за оценка на потенциални ползи на empagliflozin за увеличение на преживяемостта и предотвратяване на развитието на сърдечна недостатъчност (СН) при възрастни пациенти, прекарали миокарден инфаркт. Въпреки съвременните терапии, при пациентите с миокарден инфаркт съществува висок остатъчен риск, който би могъл да бъде предотвратен от множеството ползи, които наблюдавахме при SGLT2 инхибирането“, заяви д-р Уахид Джамал, корпоративен вицепрезидент и ръководител на катедра „Кардиометаболитна медицина“ в Boehringer Ingelheim.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email