30.VII-02.VIII. VI-та научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2020”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

30 юли – 2 август 2020 г., х-л Грийн Лайф, гр. Банско

Организатор: Фондация академия кардиология и Арбилис

Основни теми:

SARS-CoV-2 и COVID-19 – предизвикателства пред съвременната кардиология

Кардиоонкология Сърдечни и съдови заболявания и онкологична терапия

Профилактика Намаляване на глобалния риск. Тютюнопушене, употреба на електронни цигари и системи за нагряване на тютюн

Фармакотерапия

Белодробна хипертония

Интервенционална кардиология

Aнгиология и коагулация

Антибиотична резистентност

Хиперсимпатикотония по време на пандемия

Ритъмни нарушения – камерни екстрасистоли и камерни тахикардии – интервенционално лечение

COVID-19 – актуални данни, сърдечно-съдов риск и поведение

Регистрация:

За повече информация, натиснете ТУК