Д-р Сребра Родопска, разработила българската БЦЖ ваксина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Сребра Родопска е родена на 17 април 1913 година в София. Смъртта на малкото ѝ братче, починало от заушка, я кара да се насочи към медицината. След завършване на висше образование, Родопска постъпва на работа в настоящия Научноизследователски институт по епидемиология и микробиология.

През 1948 година заминава за Париж заедно със съпруга си – специалиста по вътрешни болести проф. Ташо Ташев. В продължение на година специализира в института „Пастьор“,където сътрудничи за създаването на френска ваксина срещу туберкулоза. Тя я пренася в България и я адаптира, използвайки московския ваксинален субщам 374А.

България става втората страна в света след Япония, въвела задължителното БЦЖ ваксиниране (това става през 1951 година), като от българския опит днес се възползват повече от 180 държави. От 1991 година българската лаборатория е сред едва трите в глобален мащаб, одобрени от Световната здравна организация за доставчик на УНИЦЕФ.

Създателката на българската БЦЖ ваксина получава признание от световната научна общност по време на първата техническа конференция в Женева през 1956 година. Нейното име обаче дълго време не получава подобаващата публичност.

Д-р Сребра Родопска живее до 93-годишна възраст, а резултатите от нейната научна дейност са запазили здравето и живота на милиони хора по цял свят.