Д-р Ирина Кунева: „Причини за намаление на зрението при пациентите със захарен диабет и начини за лечение“(ВИДЕО)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Представяме на вашето внимание следващото видео на тема: „Причини за намаление на зрението при пациентите със захарен диабет и начини за лечение“ с лектор д-р Ирина Кунева.

Захарният диабет е метаболитно заболяване, което се характеризира с хипергликемия в резултат от нарушение в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или в двете заедно. 425 млн. души в света са болни от ЗД, като се очаква до 2035 г. те да станат 592 млн.

Д-р Ирина Кунева е специалист-офталмолог в Медицински център “Зора”, гр. София. Има успешно завършени курсове и специализации в страната и в чужбина по лазертерапия на очните заболявания, факоемулсификация, приложение на ОСТ в офталмологията, контузионни и пенетриращи очни травми, и други. Член е на Българско Дружество по офталмология, Национална глаукомна асоциация, European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), European VitreoRetinal Society(EVRS) и European Society of Retina Specialists(EURetina).

Повече информация за заболяването, както и възможностите за лечение можете да видите тук.