Ефективност и безопасност на интрасфинктерното инжектиране на ботуинов токсин при тромбозирали външни хемороиди

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Анна-Мария Младенова, УСБАЛО

Тромбозиралите външни хемороиди са сред най-честите заболявания от ано-ректален  произход, заради които пациентите търсят спешна медицинска помощ. Те се проявяват с интензивна болка и подуване.

Важна роля в етиологията на болковите оплаквания играе повишения тонус на вътрешния анален сфинктер. Ето защо, интерес на настоящото проучване е оценката на ефективността и безопасността на интрасфинктерното инжектиране на ботулинов токсин с цел намаляване на болката при пациенти с тромбозирали външни хемороиди.

За целите на изследването са наблюдавани общо 30 пациенти с тромбозирали външни хемороиди, които отказват хирургична интервенция. Те биват разделени в две групи: на участниците от първата група бива инжектиран 0.6 ml  разтвор, съдържащ 30 единици ботулинов токсин, а на плацебо групата- 0.6 ml физиологичен разтвор. Пет дни след процедурата се провежда аноректална манометрия.

След приключване на лечението при всички пациенти се наблюдава спад в напрежението на мускула в покой. Въпреки това, то е значително по-ниско при групата с инжектиран ботулинов токсин  (P = 0.004). Същевременно интензитета на болката намалява значително в първите 24 часа от прилагане на токсина (P < 0.001), но  облекчението се забавя с 1 седмица при участниците от плацебо групата.

Авторите заключават, че еднократно инжектиране на ботулинов токсин в аналния сфинктер води до ефективен и бърз контрол на болката при пациенти с тромбозирали външни хемороиди и представлява надеждна консервативна терапия на състоянието.

Използван източник:

  1. Patti R; Arcara M; Bonventre S; Sammartano S; Sparacello M; Vitello G; Di Vita GRandomized clinical trial of botulinum toxin injection for pain relief in patients with thrombosed external haemorrhoids Br J Surg  2008; 95(11):1339-43 (ISSN: 1365-2168) doi: 10.1002/bjs.6236.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email