Прогноза при повишени стойности на тропонин Т при пациенти с COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Все още не е изяснено каквъв ефект има инфекцията със SARS-CoV-2 върху сърдечно-съдовата система. Специалисти от Ухан, Китай споделят своя опит от общо 187 пациенти с COVID-19, които са хоспитализирани в периода от 23 януари до 23 февруари 2020г. От тях, от крайния анализ биват изключени 69 болни поради недостатъчни събрани данни.

Средната възраст на обхванатите е 85г. като близо половината са жени. Средният болничен престой продължава 17 дни. Заболеваемостта преди инфекцията със SARS-CoV-2 от съответно артериална хипертония (АХ), коронарна съдова болест (КСБ) и кардиомиопатия (КМП) е 33%, 11% и 4%. Смъртността възлиза на 23%. При постъпване нито един от пациентите не е с оплаквания, насочващи към остър инфаркт на миокарда.

При 28% от изследваните се наблюдават повишени стойности на тропонин Т (TnT), дефинирано като повишение над 99-тия персантил. Завишената плазмена концентрация на TnT е свързана с левкоцитоза, неутрофилия и лимфоцитопения. Лабораторната констелация се допълва от удължено протромбиново време, понижено aPTT и завишени D-димери. Същевременно се наблюдава повишение на високочувствителния С-реактивен протеин и на плазмения N-терминален мозъчен натриуретичен пептид. Наблюдава се значително по-висока смъртност сред болните от COVID-19 с повишени стойности на TnT, уточняват авторите.

Използван източник:

  1. Guo T et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol 2020 Mar 27; [e-pub](https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1017)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email