Обещаващи резултати при приложение на плазма от пациенти, прекарали COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Предварителните данни от малко изследване, публикувано в сп. JAMA, показват, че приложението на плазма от конвалесцентни пациенти, прекарали COVID-19 дава обещаващи резултати.

Изследователи от Китай наблюдават петима болни с COVID-19 на апаратна вентилация с тежка пневмония и високо натоварване с вирусни частици въпреки проведеното лечение с противовирусни препарати. Донорите на плазма са успешно излекувани от SARS-CoV-2 инфекцията и са нямат симптоми за предходните 10 дни. На реципиентите бива приложена 400ml плазма, съдържаща неутрализиращи антитела.

Още през първите 24 часа от трансфузията, маркерите на вирусологичното натоварване показват подобрение. При всички обхванати болни се наблюдава обратно развитие на белодробните лезии в рамките на 3 дни. До деветия ден от трансфузията, четирима пациенти вече нямат нужда от подпомагане на вентилаторната дейност. Трима от пациентите биват изписани след среден болничен престой от 50 дни. До момента другите двама все още са хоспитализирани.

Авторите на статията наблягат на необходимостта тези резултати да бъдат потвърдени в рамките на клинични изпитвания. Миналата седмица Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ FDA позволи на медицинските специалисти прилагането на плазма от конвалесцентни пациенти в строго определени случаи.

Използван източник:

  1. Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. Published online March 27, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4783

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email