16.V Първи международен симпозиум и годишна среща на Българското дружество по колопроктология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

16 май 2020г. София Зала „Проф. Марин Дринов“ БАН, ул. „15-ти ноември“ №1

Организатор: Българско дружество по колопроктология

Регистрация: https://www.cic.bg/uploads/96a28db5e3b5b7e54e610b4e2eb685766d2e9eb1.pdf