02-05.VII. Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2020”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

02-05 юли, х-л Грийн Лайф, гр. Банско

Организатор:

Фондация Академия-Кардиология и Арбилис

Основни теми:

Пред ограничен кръг от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с новостите и противоречията в съответните области.