9.V. Научна конференция “Частична артропластика на колянна става: Къде сме сега?”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

9 май 2020 г., х-л “Новотел София”, гр. София

Организатор:

Европейското общество на специалистите по колянна хирургия и Българската ортопедична и травматологична асоциация

Основна тема:

Частична артропластика на колянна става: Къде сме сега?

Регистрация:

  • ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 20 март 2020 г.;
  • късна регистрация на делегати в Конференцията – от 21 март 2020 г. до 29 април 2020 г.;
  • Откриване на Конференцията – 09 май 2019 г. – 08:00 ч. – хотел “Новотел София”, гр. София, зала “Европа”

Заявки за резервация могат да се правят чрез:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Всички участници на Научна конференция е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата организатор.

Регистрацията на участниците на място в хотел “Новотел София” за получаване на всички материали ще започне в 07.00 ч. на 09 май 2020 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС. Хотелското настаняване за заявилите нощувка на 9 май 2020 г. е след 14:00 часа.

Работните часове за регистрация: 
09 май 2020 г. – 07:00 – 18:00 ч.