Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Проф. Мария Цекова: “Има необходимост от мултидисциплинарни срещи в медицината”

От 21-ви до 23-ти в София, НДК, се проведе III-та Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“. Един от гост-лекторите на събитието беше проф. Мария Цекова, ръководител на Катедра Пропедевтика на вътрешните болести към МУ-Плевен.

Участвахте в поредното издание на „III-та Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“ (София, 21-23 февруари 2020 г.). Има ли необходимост според Вас от подобна интердисциплинарна среща (във форума участват специалисти от различни медицински направления – бел. ред.)?

Определено има необходимост от подобна среща. Първо – относно дефинирането на възрастовите групи. Има общи заболявания за всички възрастови групи, но в различните възрасти има и някои специфични черти и промени.

Особено при хората над 65-години и при по-възрастните от тях. При тях има неща, които се различават като дозировка на медикаменти, ход на заболяването, повлияване на заболяването и пр.

Едновременно с това, за мен е изключително ценен този форум, тъй като е мултидисциплинарен. Не трябва да забравяме, че човекът е едно цяло и следва да се гледа през призмата на много специалисти, като това е изключително полезно за клиничната практика, особено за общопрактикуващите лекари, тъй като първо те преглеждат хората и трябва да са добре информирани и да могат правилно да диагностицират всички заболявания; или поне всички най-чести заболявания.

Т.е. персонализираната медицина навлиза все по-сериозно и при лечението на възрастните хора.

Персонализираният подход е така да се каже един по-авангарден подход, популярен както вече в настоящето, така и в бъдеще време. Едно пречупване на диагнозите и заболяванията през конкретния пациент.

Този подход е колкото нов, толкова и стар, но за да може да прави това един общопрактикуващ лекар той трябва да има много добри познания по всички дисциплини в медицината. Т.е. от тази гледна точка, този формат на форума е много полезен, добре е че се провежда регулярно и се надявам да продължи и занапред.

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email