Проф. Галина Кирова: Образната диагностика е една от най-бързо развиващите се специалности

Последното за годината издание Radiology Together (RT) се състоя на 14 декември в гр. Варна в УМБАЛ „Света Марина” и бе посветено на мускуло-скелетната система. На срещата присъстваха близо 45 студенти по медицина, специализанти по Образна диагностика, млади специалисти и експерти в областта на мускуло-скелетна система.

Чрез докладите си и представянето на случаи, участниците в Radiology Together се учат взаимно не само от грешките си, но и от напредъка си. Организацията е под егидата на Българското дружество по кардио-торакална радиология. Мотото на RT е „Да работим заедно“, а целта – създаването на общност, в която да общуват и обменят опит в работна и неформална обстановка начинаещи и техните учители.

За финал на тазгодишното издание, което е и последно за десетилетието, потърсих и вдъхновителя и основния двигател на инициативата Radiology Together проф. д-р Галина Кирова, началник на Клиника по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Въпросите към нея бяха провокативни с идеята от тях да произтече нещо силно позитивно. Реалността обаче е тази, което дирижира професията…, като всяко друго нещо впрочем. Оптимизмът? Той е във заряда на всеки от нас поотделно и в общата идея за споделени ценности. За тях е това интервю:

Проф. Кирова, изучавайки тънкостите в професията, има ли достатъчно висококачествена апаратура в болниците, на която младите специалисти могат да прилагат новите стандарти за по-добра и точна диагностика?

Краткият отговор на този въпрос е – не. По-дългият предполага известен анализ на причините за липсата на адекватна съвременна рентгенова апаратура. Един от холандските професори, с които говорихме преди време, каза нещо, с което без да иска характеризира българския модел на поведение. Не само и точно в рентгенологията. Цитирам: „Защо в тази страна нищо не се поддържа? Та поддръжката е част от културата на една нация…“

Образната диагностика е една от най-бързо развиващите се специалности, което е резултат не само на напредъка в технологиите, но и рефлекс на промените в здравната среда и новата философия на медицината като цяло.

Остарялата и неадекватна на съвременните изисквания апаратура в нашите болници е следствие на липсата на национална стратегия не само за развитие на специалността, но и цялото здравеопазване.

За последните 20 години много неща се промениха в здравната среда на развитите държави, а ние изоставаме драматично именно в организацията и приемането на новата философия, която отговаря и на променените нужди. Всичко това не може да не се отрази и върху обучението на младите специалисти и изграждането им като съвременни лекари и учени.

Има места, където апаратният парк и организацията на работа се опитват да следват естествените промени в здравната среда, но тези отделения съществуват въпреки системата и често биват „убити“ от нея. Това не е решение, ако трябва да мислим за бъдещето.

Какво повече дава този курс от клиничната практика и колко важна е колаборацията с други колеги от специалността?

Целта на Radiology Together е да предостави трибуна на младите колеги за изява, за непосредствена комуникация, за обмяна на опит, за създаване на нови приятелства и обсъждане на свежи идеи.

Сдружението се зароди спонтанно и съществува вече три години. Започна доста плахо, но колегите вече разпознават инициативите и участват все по-активно. Следващите години се надяваме да включим в научните събития и дискусии все повече лекари от други специалности.

Все пак ние работим в екип и е важно да развиваме сръчности и знания, които да подобрят сигурността за пациента и качеството на диагностичния и терапевтичен процес. Съвременната медицина отдавна не е “one man show”.

Какво е нужно на един добър радиолог освен познаването на апаратурата и остро око? Къде са подводните камъни в разчитането на образното изследване?

Един от моите големи учители, проф.Величков, казваше – „Не е трудно да станеш добър рентгенолог, ако си добър лекар“. И ако много от конкретните знания, които получих преди 30 години, сега са неприложими, то философията на специалността, която той отстояваше, е актуална и днес.

Разбира се, че трябва да разполагаме с и да познаваме апаратурата, с която работим. Но технологиите се сменят толкова бързо. По-важно е да имаме познание за нещата, за целта, която си поставя изследването, да гледаме на пациента като едно цяло и същевременно да знаем с какви терапевтични оръжия разполагат клиницистите.

Съвременната медицина налага рентгенологът да „стане от стола пред компютъра“ и да умее да комуникира както с пациента, така и с колегата си, назначил изследването и очакващ резултата. Днес рентгнологията открива нови възможности за директно участие в лечебния процес и младите колеги трябва да са готови за това.

Анелия Николова
Снимки: Radiology Together

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email