Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Д-р Захари Захариев: Благодарение на постиженията на лекарственото лечение и лъчетерапията пациентите с тумори на главата и шията получават адекватно лечение

Представяме на Вашето внимание специално интервю (със съкращения) с лъчетерапевта д-р Захари Захариев от Уни Хоспитал – Панагюрище, публикувано в сп. “Здравен навигатор – Онкология”. Още интервщта и интересни теми в сферата на онкологията, четете в новия брой на списанието – ТУК.

Д-р Захариев, има ли съвременни възможности и алтернативи при пациенти с тежки диагнози и късни стадии?

Голяма част от пациентите с тумори на главата и шията са в трети и четвърти клиничен стадий. Това означава, че някъде около 80% от пациентите идват при нас с напреднало заболяване, при което лечението е изключително трудно.

Днес благодарение на постиженията на лекарственото лечение и лъчетерапията, пациентите получават адекватно лечение. Тежестта на това заболяване води до продължително лечение.

През последните години благодарение на новостите в химиотерапията в съчетание с и лъчелечение се лекуват успешно пациенти с тежка коморбидност – чернодробни и сърдечносъдови заболявания.

Уни Хоспитал работи повече от три години и разполага с един от най-модерните лъчетерапевтични центрове.

Всички пациенти в Онкологичния център, ръководен от д-р Р. Кръстева се обсъждат на Туморен борд с цел прецизиране и вземане на най-доброто решение за тяхното лечение.

Предварителното обсъждане на пациентите с тумори на главата и шията е нещо много важно, което ни дава насоката и определя стратегията по отношение качеството на тяхното лечение. Възможностите на съвременната диагностика като скенер, ПЕТ скенер и резонанс, с който разполагаме в Уни Хоспитал, води до прецизиране на стадия на заболяването и съответно до правилното лечение на болните.

Възможностите за допълнителни лабораторни резултати и съдействието на колеги от различните клиники оптимизират комплексното лечение на пациентите.

За три години в Уни Хоспитал са лекувани около 250 пациенти с тумори на главата и шията в напреднал – трети и четвърти стадий.

Къде е мястото на съвременните медикаменти за терапията – подобрява ли се преживяемостта на пациентите?

Съвременните лекарствени медикаменти при туморите на глава и шия имат изключително голямо значение, защото в комбинацията с тях лъчелечението е по-ефективно. Въпреки тежестта на реакциите, които влошават качеството на живот на тези пациенти, доброто им менажиране води до бързото им отшумяване.

Как фармацевтичните фирми подпомагат медицината в страната?

Благодарение на фирмите ние имаме възможности да научаваме и опознаваме последните новости в медицината; последните новости в технологиите; голяма част от базата данни, които са свързани с клинични проучвания, с резултати.

Освен това, благодарение на фармацевтичния бизнес имаме възможност да пътуваме на различни форуми, които са изключително полезни за нас, които ни представят цялата информация, всички новости в медицината и не само това – ние имаме възможност да се докоснем до хора, които са водещи в нашите специалности, да дискутираме различни проблеми от лечението на пациентите, от тяхното качество на живот и от контрола на заболяването.

Фармацевтичните фирми имат огромен принос в това, ние лекарите да имаме достойно място в европейската и световна медицина.

Цялото интервю с д-р Захариев, четете в новия брой на сп. “Здравен навигатор – Онкология”

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email