Каква е вашата диагноза?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Валери Велев, дм; СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” – ЕАД, Медицински университет – София.

Момче на 11 г. заболява остро с повишена температура, повръщане и единични воднисти изхождания, оплаква се от спастични коремни болки. 

След неуспешно амбулаторно лечение постъпва в Университетска инфекциозна болница (СБАЛИПБ) с работна диагноза остра чревна инфекция. Обективно е интоксикирано, фебрилно, дехидратирано. Корем с дифузна палпаторна болезненост, особено в десния хипохондриум,  и жива чревна перисталтика.

Неубедителен Блумберг.  От кръвната картина – левкоцити 18 × 109 / L , 88% гранулоцити и СУЕ 50 mm. От фекалната проба се правят посявка и бързи тестове, като този  за  Salmonella spp. е позитивен.

Поради персистране на фебрилитета, повръщането и засилващата се коремна болка се прави абдоминална ехография.

Каква е вашата диагноза?

Каква е вашата диагноза?

Отговор: Акалкулозен  остър холецистит в хода на салмонелозен гастроентерит.

Източник:

  1. Velev V, Tolekova N, Naidenova N, Stoilov S, Nansenova V, et al. (2018) Acalculous cholecystitis in a child in the course of salmonella gastroenteritis. Clinical case with a review of the literature. Pediatric Infect Dis Vol.3, No.1:3. doi: 10.4172/2573-0282.100059 ЛИНК