Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Доц. Бранимир Спасов: Хематологията е една от най-иновативните медицински специалности

Доц. д-р Бранимир Спасов е новият председател на Българско медицинско сдружение по хематология. Това стана след провелото се Общо събрание на организацията, която както ви съобщихме, проведе XI-ти Национален конгрес по хематология и XIII-ти Балкански Ден. Форумът се състоя от 10-ти до 13-ти октомври в РИУ Правец.

Доц. Спасов даде специално интервю по повод новата си позиция.

Доц. Спасов, след провелото се Общо събрание на Българско медицинско сдружение по хематология неотдавна, оглавихте организацията. Кои ще са първите Ви три приоритета като председател на хематологичното дружество?

За мен това е чест и огромна отговорност и благодаря на колегите за гласуваното доверие! Българското сдружение по хематология има установени традииции в развитието на хематологичната наука у нас.

В същото време хематологията е една от най-иновативните медицински специалности, в която се въвеждат върховите технологии както в диагностиката, така и в лечението на злокачествените заболявания на кръвта.

Иновациите, които се осъществяват в нашата специалност, не само променят живота на хематологичните пациенти, но и дават тласък за развитие на лечение и на други заболявания.

Задължително е тези модерни технологии да достигнат до възможно най-голям брой пациенти и това ще е един от водещите приоритети в дейността на сдружението.

Обмяната на опит и експертиза с колегите от чужбина е също съществено за нас. В тази връзка смятам, че можем да работим за развитие на международното сътрудничество с колегите ни в чужбина.

Това могат да бъдат общи проекти на хематологичните клиники, разположени на територията на България, както и в колаборация с балкански хематологични организации.

Като председател на дружеството ще се стремя да популяризирам хематологичната наука, тъй като по данни от наскоро проведено проучване сред 800 души, по-малко от 50% от българските граждани знаят какво е хематология.

Това означава, че значителна част от населението не знае какви са проявите на кръвните заболявания – и ако се наложи – къде да потърси специализирана помощ – изследвания, консултации или лечение. Българските граждани не знаят и какви са възможностите за диагностика и лечение, които се предлагат в нашата страна.

Вие бяхте сред делегатите на XI-ти Национален конгрес по хематология и XIII-ти Балкански Ден, които се проведоха от 10-ти до 13-ти октомври в РИУ Правец. Кои са акцентите и темите, които бихте отличили като най-съществени и иновативни?

Националният конгрес по хематология е най-значимото събитие за хематологичната общност в България, което се провежда на всеки четири години от Българското медицинско сдружение по хематология. Изключителен успех за XI-тия Национален хематологичен конгрес беше рекордно високият брой регистрирани участници – 315, като 34 от тях бяха чуждестранни лектори и делегати.

Научната програма на тазгодишния конгрес обхвана едни от най-сериозните проблеми на доброкачествените (вродени коагулопатии и др.) и злокачествените (левкемии, лимфоми, множествен миелом и др.) заболявания на кръвта, като в рамките на конгреса беше проведен и XIII-ти Балкански Ден, който се осъществи за пръв път съвместно с Европейската хематологична асоциация.

Основна тема на Балканския ден беше диагностиката и лечението на острите левкемии, които продължават да бъдат едни от най-големите предизвикателства в хематологичната практика.

Лектори в хода на Балканския ден бяха изтъкнати европейски хематолози като проф. Konstanze Dohner, проф. Gert Ossenkoppele, проф. Rennato Bassan, проф. Rob Pieters, д-р Julio Delgado и др.

Голямо внимание беше обърнато на един от най-модерните подходи в лечението на острата лимфобластна левкемия – клетъчна имунна терапия с Т клетки, които са генетично модифицирани за производство на химерен антигенен рецептор (известни също като CAR-Т клетки). Този терапевтичен подход, за съжаление, все още не е достъпен у нас.

Известно е, че специално в областта на онкохематологията можем да говорим за доста динамично развитие. По отношение на кои нозологични единици в терапевтичен план има най-сериозен напредък?

През последните години хематологията бележи огромен напредък, поради бурното развитие на имунологията и генетиката. Благодарение на тези науки беше възможно да се изяснят сложните биологични процеси, обуславящи заболяванията на кръвта и кръвотворните органи.

Бяха проведени мащабни проучвания върху генома на туморните клетки и бяха идентифицирани множество ключови имунологични и генетични биомаркери, които ни позволиха да разпознаем заболявания с обособена картина и биология и специфични възможности за лечение. Разработен бе и широк спектър таргетна терапия, насочена специфично към злокачествения процес.

Няколко хематологични заболявания се превърнаха в модел за успех в областта на медицината като цяло. Съществува определен вид левкемия – хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), при която се наблюдава увеличаване на броя на раково променени бели кръвни клетки. Само допреди 5 десетилетия, заболяването протичаше фатално.

Поради изясняването на биологичния процес, стоящ в основата на развитието на ХМЛ, смъртността при това заболяване беше драстично намалена.

Тази забележителна история на успеха започва във Филаделфия, където екип от учени с помощта на настолен микроскоп установяват, че костно-мозъчните клетки на пациенти с ХМЛ имат уникална хромозома, която впоследствие наричат Филаделфийска хромозома. По-късно се установява, че тя се дължи на транслокация между 9-та и 22-ра хромозома.

Други учени впоследствие установяват, че фузионния ген – BCR-ABL, образуван от Филаделфийската хромозома води до повишената пролиферация на белите кръвни клетки при пациенти с ХМЛ. Независимо от установяването на биологията на заболяването, напредъкът в лечението на ХМЛ отне повече от 2 десетилетия неуморна работа.

Екип от хематолози, изучаващи различни лекарствени молекули, които биха могли да блокират пролиферацията на туморните клетки, откриват молекула, която води до бързо унищожаване на променените клетки при ХМЛ. Проведени по-късно изследвания доказват, че тази лекарствена молекул, е изключително ефективна в лечението на ХМЛ и притежава много ниска токсичност.

Това хематологично лекарство се използва за лечение на множество онкологични заболявания и създаде ново поколение лекарства, известни като тирозин-киназни инхибитори, като понастоящем за лечение на ХМЛ са одобрени 5 различни препарата. Успехът на тези лекарства направи повече от това да превърне едно фатално в лечимо заболяване, но беше също така показано, че инхибирането на киназната активност представлява успешна стратегия за лечение на различни онкологични заболявания.

Множественият миелом (ММ) представлява заболяване на костния мозък, като прогнозата на тези пациентите е била лоша и общата преживяемост е била около 3 години.

През последното десетилетие продължителността на общата преживяемост е удвоена, благодарение на изясняване на биологията на заболяването. Този успех се дължи на множество проведени изследвания, които са установили начина на растеж на миеломните клетки в костно-мозъчната среда.

Съществуват три причини за постигането на този забележителен успех: въвеждането на автоложната трансплантация на хемопоетични стволови клетки, прилагането на бифосфонати – лекарствени молекули, стабилизиращи костната структура и откриването на нови анти-миеломни лекарствени вещества, които са особено ефективни, когато се използват в комбинация.

По този начин забележителната синергичност в действието на комбинираното лечение е довела до значително удължаване на общата преживяемост на пациентите с множествен миелом.

Ако трябва да отправите послание или препоръка към колегите си и особено към по-младите от тях – как биха прозвучали те?

Пожелавам на по-младите ми колеги да не губят желанието си в усвояването на нови диагностични или терапевтични методи, както и да бъдат опора за своите колеги и пациенти. Пожелавам им да имат куража да следват динамичното и вдъхновяващото развитие на хематологичната наука.

Бих искал да ги уверя, че у нас също има възможности за развитие и нашата болница е доказателство за това. Имаме млади колеги, които специализират във водещи клиники в САЩ и след това се връщат в България и са полезни за българските пациенти.

Оглавявате и Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Бихте ли ни разказали какви са перспективите за развитие на лечебното Ви заведение?

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) е най-голямото лечебно заведение, което предлага съвременна диагностично-лечебна дейност с използването на пълен спектър от конвенционални и високо-специализирани диагностични изследвания, модерни терапевтични подходи, включително прилагане на трансплантация на стволови хемопоетични клетки и патогенетично-ориентирана таргетна терапия.

Всичко това е важна предпоставка за все по-голямото доверие в лечебното заведение от страна на пациентите. Благодарение на усилията на ръководството на болницата през 2018 г. броят на хората, получили терапия при нас се е увеличил с около 40% в сравнение с 2017 г.

Това доведе до ръст на диагностично-лечебната дейност и постъпване на повече финансови средства. В резултат на тези повишени приходи НСБАЛХЗ завърши 2018 година с положителен финансов резултат.

Целта пред ръководството на СБАЛХЗ е да задържи и подобрява финансовата стабилност на лечебното заведение, което би създало възможност за бъдещото ни развитие, за въвеждането на нови модерни диагностични и лечебни методи. С гордост искам да отбележа, че от август тази година в болницата започна да функционира Звено за психологическа и немедицинска грижа.

Неговата дейност е насочена към пациентите и техните близки, както и към медицинските специалисти в болницата. Това ни дава възможност за психотерапевтично проследяване на болните в хода на продължителното им лечение чрез трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

По този начин създадохме възможност за затваряне на пълния терапевтичен цикъл в унисон с добрата клинична практика по света.

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email