Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Д-р Росица Кръстева: Онкологията в България е на много високо ниво и колегите от клуб “Млад онколог” го показаха

Второто зимно училище по медицинска онкология 2019 – Европа и Азия – Дискусия за бъдещето на лечението на рака, се състоя на 1-ви и 2-ри ноември в „Боровец“.

В програмата бяха включени сесии и дискусии за новите лечения при рака на гърдата, рака на белия дроб, невроендокринните тумори, както и други теми, представящи най-новите постижения в медицинската онкология.

Д-р Кръстева, председател на клуб “Млад онколог” обърна внимание на най-важното от събитието в следното интервю.

Д-р Кръстева, в началото на ноември проведохте Второто Зимно училище по Медицинска онкология 2019 Европа и Азия – Дискусия за бъдещето на лечението на рака, в Боровец. Каква е равносметката Ви за форума?

С удовлетвореност ще кажа, че мероприятието беше много успешно, а гост-лекторите (проф. Зелински, проф. Манеголд, проф. Папоти, проф. Кастелучи и проф. Ву от Китай) оцениха форума на много високо международно ниво. Освен това, както българските лекари, така и колегите от чужбина с удоволствие установиха, че в България много млади специалисти вземат участие в подобни форуми и показват завидно добро познаване на материята.

Кои акценти и теми бихте очертали като по-интересни и иновативни в рамките на събитието?

Основните акценти на форума бяха свързани с новостите в лечението на рака на белия дроб, рака на гърдата и невроендокринните тумори.

Освен таргетната терапия и имунотерапията, особено внимание бе обърнато на лечението на злокачествените заболявания не според локализацията им, а според генетиката на тумора.

Разбира се, бяха обсъдени и всички комплексни лечения. На форума взеха участие проф. Хаджиева и д-р Нели Великова, които представиха най-новите тенденции в лъчелечението при тумори, съответно, на белия дроб и на гърдата.

Специално внимание бе обърнато на пептид-рецепторната радионуклидна терапия при невроендокринните тумори с лекцията на проф. Вирголини.

Лично на Вас какво Ви направи най-силно впечатление – като изнесен доклад, опит или клиничен случай?

В тази среща имахме две интерактивни сесии. Едната се състоеше в дискусия по клинични случаи, а другата представи обсъждане на Туморен борд. Младите колеги не бяха предварително запознати с конкретните случаи, но коментираха много вещо и се включваха активно в дискусиите.

При интерактивния Туморен борд също имаше непознат за аудиторията и много провокативен клиничен случай. Коментари по него даваха специалистите на форума, които показаха как трябва да се подхожда при такива случаи.

Специализантите имаха също възможност да участват в обсъжданията. За пръв път правим такива интерактивни дискусии и се оказа, че те се посрещат много добре от аудиторията.

За пръв път в срещата Ви се включиха гост-лектори от Китай. Виждате ли място за колаборация?

Тази среща бе инициирана от Chinese European Alliance of Oncology в колаборация с Клуб Млад Онколог и освен гост-лекторите, имахме и участници от Китай.

Със сигурност има възможности за колаборация, тъй като в Китай колегите ни разполагат с отлично оборудвани и модерни онкологични центрове за лечение и за провеждане на клинични проучвания. На този форум имахме удоволствието да се запознаем лично и да обсъдим възможности за бъдещо сътрудничество.

Къде сме ние на фона на медицинската онкология в Китай?

Целта на Chinese European Alliance of Oncology е да разпространява и внедрява в практиката основаната на доказателства медицина. Колегите, с които се запознахме, работят във водещи онкологични и университетски центрове.

Те са много отворени за колаборация и обмяна на опит с колегите си от другите страни. Определено мога да кажа, че медицинската онкология в България е на много високо ниво, както и колегите на този форум показаха.

Какво послание бихте отправили към колегите Ви, които присъстваха на Второто Зимно училище по Медицинска онкология 2019?

Винаги в Клуб Млад Онколог сме смятали, че трябва свободно да споделяме и обменяме своите идеи и опит и съм благодарна на всички участници, че с такова желание наситиха тези два дни с толкова интересна, полезна и ценна информация.

За тези, които не успяха да дойдат, лекциите от форума ще бъдат качени на уебсайта на Клуба, и вярвам, че догодина тази тенденция ще продължи.

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email