Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Проф. Емил Паскалев: Всички научни съобщения на Конгреса по нефрология са оригинални

VІІІ Национален конгрес по нефрология, състоял се в периода 26-29 септември, премина при рекордна посещаемост, която изненада в сутрешните часове на петъчния ден председателя на Българското дружество по нефрология (БДН) проф. д-р Емил Паскалев. Местата в залата бяха недостатъчни за присъстващите на ранното откриване.

Изключителна дисциплина в спазване времето на поднасянето на научната информация, съчетани с провокативни и смислени дискусии, нерядко с прокраднато чувство за хумор, бяха само част от достойнствата на националния форум.

Проф. Паскалев, прави впечатление, че презентациите са по 12 минути. Има ли практическо обяснение?

Бяха постъпили абстракти от най-голям брой желаещи за презентации и нямаше как да ги съберем в рамките на два дни. Направихме ги вместо по 15 – по 12 минути, за да може да се презентира повече. Разликата с 10-минутната презентация е в около 3 слайда, които могат да обогатят една презентация много повече.

Колко са оригиналните научни съобщения, представени на този конгрес?

Всичките!

Петте научни сесии: Нефрология І и ІІ, Детска нефрология, Детска нефрология и диализно лечение и Бъбречна трансплантация отразиха общо над 30 научни доклада. 15 сателитни симпозиума на водещи фармацевтични компания бяха също в центъра на събитието, между които фирма Takeda с дебют в областта на нефрологията.

Колко съсловни събития се случват на година?

Като председател на Българското нефрологично дружество започнах през 2012г. Тогава имаше един конгрес на 4 години. След това направихме когрес на 4 години, а в останалите години – конференции.

После конгресът стана на 3 години, а в един следващ конференциите започнахме да ги правим есента, а същата година пролетно време направихме Училище, в последствие – Академия нефрология. И сега е по този начин, което е една доста наситена програма на събития.

Проф. Емил Паскалев: Всички научни съобщения на Конгреса по нефрология са оригиналниСега колегите ме увещават да правим по-малки събития на проблемни теми от порядъка на 4 часа презентационно време и да предстваляват орални изяви.

Идеята е да има повече нови познания в рамките на нефрологичната ангажираност, да имат характер на мини-лекции с практическа насоченост по темата „Бременност и нефрологични проблеми”: нормална бременност и нейните усложнения; бременност при диабетички и жени, които са с първично нарушена бъбречна функция. Това са много сериозни теми и смятам, че за да бъдат представени оптимално, трябва да има минимум 3 презентации от по 30-40 минути.

Говорите за мултидисциплинарна конференция?

Разбира се! След като говорим за бременност, няма как да пренебрегнем колегите – гинеколози.

Те ще говорят за нормалната бременност и техните виждания към нефрологичните проблеми на бременността, защото при наличие на такива проблеми, те правят консултацията с нефролог. Така че в тези случаи нашето участие е много по-активно от тяхното.

Една от големите теми на Конгреса беше трансплантацията. Проблемът „донорство” среща ли обществено разбиране?

Има малък напредък в тази сфера. Вече по-често се среща съпричастност към този проблем, но въпреки това броят на трансплантациите, направени за една година, си остава проблематично нисък. Това е нещо, което не опира само до желанието на хората и тяхната готовност да дарят, когато настъпи такъв момент: трансплантацията е скъпоструващо нещо. Кое му е характеристиката на скъпоструващо?

Тя трябва да се направи сега, заради което трябва да се даде огромен финансов ресурс и с течение на времето, когато този пациент живее дълъг живот, той връща в пъти повече, отколкото държавата е похарчила. Но държавата трябва да даде парите в началото, когато е най-скъпо. Но държавата не възстановява финансовите разходи.

Това възпрепятства болниците, а една болница като няма пари, прави дългове и от там се появяват и други негативни последствия, които касаят и останалите й дейности: страдат всички отделения и болестите, които се лекуват в тези отделения.

Значи Държавата не възстановява тези средства?

Не! Или ако възстанови нещо, то е недостатъчно…

Какви други предизвикателства има в тази област, срямо които предстои в близко бъдеще нещо да се случи?

Може би има едно предвижване напред по отношение на трансплантациите, което ще се усети догодина. Трябва да дойдат с новия бюджет, с новия Рамков договор – няма как промените да станат магически за месец-два. Наравени са първите стъпки и вярвам, че това ще стане.

Но съм далеч от съзнанието, че за една година ще се сравняваме с другите страни. Въпросът е да тръгнем напред и да направим доста неща, заради които да влезем в стандарта на Европейската характеристика на трансплантациите за Европа.

Проф. Емил Паскалев: Всички научни съобщения на Конгреса по нефрология са оригинални


Анелия Николова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email