Започна първото глобално изследване, оценяващо предизвикателствата пред достъпа до здравни грижи за пациенти с невроендокринни тумори (НЕТ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

За да станат видими предизвикателствата пред пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ) по цял свят, Международният алианс за невроендокринни тумори (INCA), съвместно със своите 26 организации членки от 6 континента, между които и българскатаАсоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ),дават старт на SCAN – международно допитване до мнението на пациентите с НЕТ и до медицински специалисти от различни области..

SCAN има за цел да набере стабилни глобални данни, както и за България, за да даде отговори на ключови въпроси около това доколко са налични и достъпни в различните държави по света диагностичните и терапевтични методи за НЕТ и колко струва това на всеки пациент, живеещ с НЕТ.  

Изследването е преведено на 14 езика, един от които е и българският.

Под мотото Ние СКАНИРАМЕ! We SCAN! INCA кани пациентите с НЕТ, полагащите грижи за тях, лекари специалисти онколози, ендокринолози, гастроентеролози, патолози, специалисти по нуклеарна медицина, хирурзи, хематолози, пулмолози, радиотерапевти, психолози, както и общопрактикуващи лекари (GP) и медицински сестри, да споделят своето мнение относно предизвикателствата пред предоставянето на здравна грижа за тези пациенти и у нас.

Изследването ще очертае ситуацията в сравнителен план между отделните държави и георгафски ареали, което ще позволи на международната организация и нейните членки в отделните държави да имат сериозни аргументи, подкрепени с данни, за да поискат подобряване на грижата и еднакъв достъп за всички.

Изследването за пациенти на български език може да бъде открито тук: https://bit.ly/2kgR39O

Директен достъп до анкетата за български медицински специалисти има оттук: https://bit.ly/2lLISmc

Проучването е напълно анонимно и не регистрира никакви лични данни. То ще продължи до края на октомври 2019-та година.

Първоначалните му резултати ще бъдат разпространени на 10-ти ноември, когато е Световният ден за информиране за невроендокринни тумори – World NET Cancer Day. Данните от SCAN ще станат част от публикации в медицински издания, конференции, ще бъдат представяни в срещи с отговорни лица от здравното министерство с цел информиране за ситуацията с пациентите с НЕТ в България и търсене на решения за предизвикателствата, с които се сблъскват.

За повече информация относно SCAN, можете да посетите https://incalliance.org/scan  #wescan

Относно International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA) – Международен алианс за невроендокринни тумори

Международният алианс за  невроендокринни тумори (INCA) работи на глобално ниво, за да покрие нуждите от информация за пациентите, да осигури достъп до най-високите стандарти за грижа  и да подкрепи развитието на научните изследвания в областта на невроендокринните тумори и синдроми на множествена ендокринна неоплазия.  INCA е международен алианс, в който членуват 26 пациентски организации за невроендокринни тумори от 6 континента.

Прикрити зад множество различни симптоми, невроендокринните тумори са трудни за диагностициране, заради което по-голямата част от пациентите получават диагнозата късно в напреднал стадий на болестта.

При интерес и нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с :

Кристина Славова, kristina.slavova@incalliance.org;  0876510666

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email