Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Доц. Ходжев: „Днешната медицина не може да функционира в рамките на една специалност”

Между 14 и 16 юни, в Боровец се проведе Лятна научна среща на Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Централни за събитието бяха темите Туберкулоза и Пулмонална артериална хипертония (ПАХ), а темите белодробен карцином, астма, ХОББ и идеопатична белодробна фиброза (ИБФ) бяха представени на сателитни симпозиуми на водещи фармацевтични компании.

„Новости в респираторната медицина, представени от млади пулмолози” бе един панел, който даде възможност за изява на специалисти не само в по-тесни и специфични научни области, но и чрез практическата им подготовка с представяне на клинични случаи.

Научната среща се проведе при изключителен интерес, който провокира широки дискусии след всяка презентация.

За темите на Срещата

Това са теми, които са интересни и важни за пулмологичната общност, и са по-рядко разглеждани на други форуми. Целта на такива конференции е да се представят новостите и напредъка в съответната област, а също така да се дискутират организационни и логистични проблеми на болните с тези заболявания.

За колаборацията с другите специалности

На Срещата присъстват колеги и от други специалности, тъй като много от проблемите при белодробните болести са интердисциплинарни. Например, при ИБФ работим съвместно с рентгенолози, ревматолози; по отношение на белодробния карцином  си сътрудничим с онколози…

Днешната медицина не може да функционира в рамките само на една специалност. А как ще се усъществява, е въпрос както на комуникация между колегите, така и на колегиално отношение. Тези взаимоотношения не са описани в закон. Те са за благото на пациента. Там, където се работи заедно, има и съответните резултати.

За „общите” диагнози

Има заболявания, които са обект на повече специалности. При ПАХ, за да се предприемат терапевтични действия, на пациента трябва да бъде установено повишено пулмонално налягане, а това се прави от колегите кардиолози с инвазивно изследване (катетеризация).

Но, за да получи пациентът лечение, трябва да бъдат отхвърлени всички други заболявания, които могат да доведат до ПАХ, защото показани за лечение са пациентите с първична ПАХ. Това кардиолозите не могат да го свършат без нас – пулмолозите. По същия начин е и при пациентите с ИБФ: трябва да се отхвърлят другите причини за фиброза на белите дробове, каквито са болестите на съединителната тъкан. И това се случва в колаборация с колегите ревматолози.

За туберкулозата

Туберкулозата е многообразна като клиника. Освен бели дробове, тя засяга и много други органи и системи, и ако не се мисли за това заболяване има голяма вероятност то да бъде пропуснато. Колегите представиха освен теоретични въпроси, и много случаи от реалната клинична практика с късно диагностицирана туберкулоза, именно защото пациентите са насочени късно към специалисти пулмолози-фтизиатри.

За детската туберкулоза и ваксинациите

При детската туберкулоза е още по-трудно, защото симптомите са доста по-различни и проявата на заболяването при деца се разпознава по-трудно. Разбира се, от туберкулоза в детската възраст страдат повече неваксинираните деца. Колегите в детска фтизиатрия споменаха, че откриват все повече деца, които нямат постваксинален белег – това е една пропусната ваксинация.

За пневмо-фтизиатричната мрежа в България

Имахме специална дискусия за нивото на пневмо-фтизиатричната мрежа. За съжаление, различните структури не функционират навсякъде добре. Дискутирахме в сесията и финансирането, така че  с последните промени, които прие Министерството, сме направили крачка в правилната посока – леглоденът се повиши с 15лв.

За задачите пред БДББ

Структурирането на противотуберкулозната мрежа и нейното финансиране по пътя на Министерството е цел, която сме си поставили, тъй като туберкулозата е ангажимент на държавата. В т.ч. и цената на клиничните пътеки, които макар и увеличени с 10%, не покриват критериите за нормална работа.

За въздуха, който дишаме

Това е един сериозен проблем, защото малките прахови частици са един етиологичен фактор за белодробни заболявания, както и фактор за обостряне и предизвикване на екзацербация при пациенти с астма и ХОББ. Нужни са целенасочени мерки в няколко направления – отопление на твърдо гориво, автомобили и промишленост. Наличието на всичко това, съчетано с определени климатични условия, които да задържат частиците, води до възникване на здравословни проблеми.

Доц. Ходжев: „Днешната медицина не може да функционира в рамките на една специалност”
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email