Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Проф. Иванов: „Тестът за нервно-психическо развитие позволява диагноза на нарушение в развитието в ранен етап“

Миналата седмица се проведе ХХ-та Юбилейна конференция за ОПЛ и Педиатри под мотото „Медицината в името на детето“. Конференцията бе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

В сесия „Неврология и неврохирургия“ една от отличаващите се лекции бе на проф. Иванов на тема: „Малко познати методи за ранна диагностика на нарушенията в нервно-психическото развитие“ Проф.

Иван Иванов е специалист по педиатрия и детска неврология към Медицински център „Юник“ и Клиника по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив. Вижте какво сподели той непосредствено след лекцията си:

Бихте ли ни разказали за малко познатите методи за ранна диагностика на нарушенията в нервно-психическото развитие?

В това заглавие съм имал предвид такива методики, които използваме всъщност в нашата клиника. В никой случай това не е изчерпателна методика, методиките са десетки, да не кажа и в някои случаи стотици, ако са клинични, защото те са разработвани десетилетия наред.

Това, което смятам, че можем да направим – да обучим хора, стига да имат интерес, за невро-кинезиологична диагностика по Войта, която представлява едно изследване на позата и движението на кърмачето.

Изследването е просто и бързо и отнема не повече от 2-3 минути, а позволява добро и обективно получаване на информация за нарушения в мускулен тонус, сила, или въобще в съзряването, нормалната координация и на положението на тялото в пространството. Друго достойнство на тази методика е, че тя не зависи от външни фактори, от това как е отглеждано самото дете, което е особено ценно за деца от институции.

Друга методика, на която се спрях, е изследването на General movements по Prechtl и по-специално на т.нар. Fidgety movements, което е изследване на спонтанната неволева двигателна активност в периода между 9 и 16 седмици, и когато тези движения липсват, това е надежден предиктор за детска церебрална парализа в бъдеще.

Ако се установи, трябва да се прилага много активна физиотерапия, за да се намали риска от детска церебрална парализа или ако се появи, поне да бъде в по-лека степен.

Друга методика, за която говорих днес, е използването на критериите на DSM-5 – наблюдение на поведението на детето и снемане на съответна анамнеза. Когато в отделните критерии има достатъчно убедителни данни, тогава се поставя диагноза аутизъм сравнително рано.

Разбира се, аутизъм не съответства на детски или атипичен аутизъм по МКБ10, но първо, до голяма степен тези деца в бъдеще ще развият аутизъм и второ, дори да не е аутизъм, поведението на тези деца трябва да бъде съответващо на такова. Винаги, когато има съмнение за тази диагноза и особено – в тежкия случай, те могат да бъдат насочени към детски психиатър, който да потвърди или отхвърли диагнозата.

Последната методика, за която говорих, бе за теста за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5), който създадохме в клиниката. Той позволява диагноза на нарушение в развитието много рано.

Тези деца имат риск от бъдещи проблеми в обучението – дискалкулия, дислексия, дисграфия, или по-нисък интелект. Тестът дава възможност за диагностициране на 5-годишна възраст и в период от 2 години след като бъдат активно терапевтирани, да бъдат първокласници с по-малко проблеми.

Какви специалисти могат да използват този тест?

Той има и пълен вариант, предназначен за лекари, в който се изследват и рефлекси, и зрителна острота, но има и облекчен вариант, в който има функционални изследвания, които могат да бъдат правени от педагози, психолози, дори и родители.

Какви са впечатленията Ви от конференцията?

Конференцията винаги е била хубава, защото това първо е възможност да видиш приятели и колеги, и да обмениш идеи. Форматът 15 минути дава възможност да се представи най-важното, без да има множество дълги обяснения. Имаме достъп до голямо количество информация, всеки търси това, което му е интересно и излиза обогатен.

Петя Петрова, Medical News

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email