Проф. Красимир Антонов: Младите гастроентеролози показаха завидна теоретична и практическа подготовка (ВИДЕО)

Национална конференция по гастроентерология с международно участие се проведе в хотел „Мелиа Гранд Ермитаж”, к.к. Златни пясъци от 9 до 11 май 2019 г. Организатор на събитието бе Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГЕ), а официални медийни партньори бяха Medical News и Здравен навигатор.

Председателят на БДГЕ  проф. Красимир Антонов от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ даде специално интервю за двете медии.

Проф. Антонов, проведохте Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Основната тема бяха преканзерозите на гастроинтестиналния тракт. Защо се спряхте именно на тази тема?

Преканцерозите за нас са основен проблем. Липсата на реална профилактика в страната, прави този въпрос актуален. При нас идват пациенти с напреднали фази на туморно заболяване. Такива са туморните заболявания на дебелото черво, на стомаха и хранопровода.

Затова познаването на преканцерозите, с тяхното диагностициране и лечение, е от ключово значение, за да можем ние по някакъв начин да предотвратим туморите на гастро-интестиналния тракт

Проф. Красимир Антонов: Младите гастроентеролози показаха завидна теоретична и практическа подготовка (ВИДЕО)

Бяхте модератор на няколко панела на форума. Какво бихте отличили като по-интересно и иновативно?

Интересните неща бяха свързани преди всичко с навлизането на нови техники за диагностика, както и на нови биологични молекули за лечението на някои от преканцерозите. Това, което силно впечатлява е наличието на апаратура, позволяваща да се извърши диагностика в реално време на преканцерозите на стомаха или на хранопровода, което улеснява операторите да взимат биопсии и съответно да поставят диагноза по най-прецизен начин.

Биологичните терапии, с които вече разполагаме, позволяват болести като улцерозен колит и болест на Крон, да лекуваме по-ефективно и с по-малко странични ефекти. Т.е. ние се опитваме да съчетаем последните постижения на медицинската наука в диагностиката и лечението, с тяхното практическо приложение.

Самият Вие също имахте лекции. Какво представихте пред аудиторията?

Моите презентации бяха свързани с областта, в която аз работя – чернодробните заболявания. Представихме т.нар. пангенотипни режими за лечение на хепатит С. Известно е, че от 15-април тази година в България ние разполагаме с всички пангенотипни режими за лечението на тази инфекция.

За нас това е изключително постижение, благодарение на което да ирадикираме HCV инфекцията в страната.

Какво бихте посъветвали младите си колеги, които участваха във форума?

Младите колеги показаха завидна теоретична подготовка, а също и практически такава на високо ниво. Те сами се обучаваха един от друг и го правеха по възможно най-колегиалния начин. Успяхме да съчетаем науката с практиката.

Т.е. би могло да се каже, че гастроентерологията е популярна и желана специалност сред младите кадри в областта на медицината. Как бихте обяснили този интерес?

Гастроентерологията е специалност, която позволява индивидуална изява на лекаря. Знаете, че голяма част от изследванията са ендоскопски, така че ако един лекар положи достатъчно усилия и труд да се квалифицира, той може да бъде на много високо ниво, вследствие на което той се чувства много по-сигурен на своето работно място и има значително по-високи възможности за реализация.

Нашата специалност – гастроентерологията – позволява да се изследват много органи и да се работи с голям контингент от болни. При нас се съчетават най-съвременни диагностични и терапевтични процедури и интересът е много голям.

Естествено наличието и на по-високо заплащане също допринася за големия интерес на младите лекари към нашата специалност. При нас, за голяма наша радост, действително има млади хора.

Как бихте определили нивото на българската гастроентелогия, на фона на развитите европейски държави?

В много области бих могъл да кажа, че сме на световно ниво. В сфери, в които се налагат по-сериозни материални усилия, които са свързани с много скъпа апаратура, която изисква големи капиталовложения, проблемът за нивото на медицинската дейност остава открит.

Той обикновено възниква най-често в държавните и общинските болници, където както е известно финансовите възможности са ограничени.

Постъпленията на тези лечебни заведения са по линия на НЗОК и на тази база разходите не трябва да бъдат големи, тъй като просто няма да останат средства за заплати, поддръжка и пр.

Вие споменахте вече колко е важна ехографията в областта на гастроентерологията. Какво е нивото на ултразвуковата диагностика у нас?

В България тя е на световно ниво. Ние бяхме едни от първите в света, които осъзнахме, че ултразвукът трябва да е част от прегледа на пациента. Всеки гастроентеролог знае и използва ехографията на коремни органи. Това ни позволява да имаме още един метод, освен класическите, за преглед на нашите пациенти.

И както вече отбелязах – ние бяхме една от първите държави в света, които съчетахме физикалния с ехографския преглед. Сега виждаме как в Западна Европа и Америка младите гастроентеролози преминават задължително през подобен начин на обучение.

Как бихте определили ролята на електронното и дистанционното обучение във Вашата специалност?

За жалост, все още не е така застъпено, както ние бихме искали. Опитваме се, поне на националните конференции да съчетаваме възможно най-добрите методи за дистанционно преподаване и обучение. Според мен тепърва предстои да правим това, за което с основание ме попитахте.

Проф. Красимир Антонов: Младите гастроентеролози показаха завидна теоретична и практическа подготовка (ВИДЕО)

Необходимо ли е според Вас специализантите по гастроентерология да имат и специалност по Вътрешни болести?

Аз самият имам специалност по Вътрешни болести и знам много добре колко ми е полезна в ежедневната работа. За съжаление, когато един човек вземе специалност Вътрешни болести той е ограничен да извършва своята ежедневна дейност от клиничните пътеки. Много малко са клиничните пътеки, които той би могъл да завърши самостоятелно.

Ситуацията е такава, че ако човек тръгне по пътя интернист и след това гастроентеролог, като мен например, той ще загуби много време, при което няма да получава и необходимото заплащане за своя труд. За млад човек това е голямо изпитание и ще го принуди да напусне страната, както се случи с немалко от колегите ни в последните години.

Напоследък биологичната терапия навлиза в много медицински специалности, в това число и в гастроентерологията. Какви са опитът и наблюденията Ви при лечението на възпалителните чревни заболявания с биологични средства?

Това, с което се разполага в световен мащаб, го имаме и ние, така че колкото по-рано се започнат биологичните терапии, като че ли и ефектът е по-добър. В случая говорим за промяна на стратегията.

В началото общо взето се придържахме към имуносупресори, кортикостероиди, а ако няма ефект – отивахме към биопродуки. Сега още в ранните фази на заболяванията се ориентираме към използването на биологична терапия, тъй като ефективността е по-голяма. Такава е и световната тенденция.

Неотдавна представихте страната ни в Букурещ на международна конференция за елиминиране на хепатит С. И макар бегло да засегнахте темата с тази инфекция, къде е страната ни картата на Европа по отношение на елиминацията на вируса?

България разполага с всички необходими терапевтични средства за лечение на тази инфекция. Имаме необходимите специалисти за провеждането на това лечение. Разполагаме с 15 центъра, които са предостатъчни да покрият нуждите на страната, а също – с добре развита гастроентерологична мрежа, която да лекува нашите пациенти с С вирусна инфекция.

Това, което нямаме е скрининг на населението и регистър на тези пациенти. Резултатът е, че на практика лекуваме основно тези хора, които по една или друга причина са научили от масмедиите, че има такава инфекция, направили са си изследвания и са получили достоверна информация към кого да се обърнат за помощ.

За съжаление, не мога да кажа, че населението познава тази инфекция. За съжаление, не мога да кажа също, че колегите от другите специалности познават инфекцията.

Ежедневно се срещаме с фрапиращи случаи на незнание и непознаване на болестта. И това, което трябва да се направи е както да се популяризират възможностите за лечение, така и да се въведе единна Национална програма, за да може да се обхване на всички нива профилактиката и диагностиката на тази инфекция.

Какви активности планира ръководеното от Вас Дружество по гастроентерология през настоящата година?

По принцип те са основно две – едната от тях е тази конференция, която проведохме, която беше по определена тема – преканцерози на гастроинтестиналния тракт. А също така – през месец декември, под егидата на Българската асоциация за изучаване на черния дроб, ще се спрем на заболяванията на черния дроб.

Доколкото ми е известно се планират още две събития. Едното се инициира от колегите, които се занимават с абдоминална ехография и то е редовно ежегодно събиране. Тук се срещат лекари от различни специалности, занимаващи се с абдоминална ехография.

Проф. Красимир Антонов: Младите гастроентеролози показаха завидна теоретична и практическа подготовка (ВИДЕО)

Мария Радмилова и Десислава Накова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email