Приемът на метформин би могъл да доведе до намаляване на телесната маса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Последни данни от проучване, направено в отговор на Програмата за превенция на диабета в САЩ (1996-2001г) показват, че приемът на метформин би могъл да доведе до трайно намаляване на телесната маса, пише сп. Annals of Internal Medicine.

В рамките на програмата, 3200 пациенти с наднормено тегло или затлъстяване и повишена кръвна захар биват разделении в три групи. За период от 1 година първите участници преминават терапия с метформин, другите предприемат промяна в начина на живот и физическата активност, а последната друпа получава плацебо.

В последствие авторите на изследването проследяват 1100 участници, които редуцират своята телесна маса през последвалите 14 години като пациентите от първата група продължават да приемат метформин.

В противовес на първоначалните резултати, получени в края на първата година, лекуващите се с противодиабения медикамент по-успешно поддържат здравословна телесна маса, а именно 57% от групата на метформин, сравнено с 49% от групата с промяна в начина на живот и 42% от участниците на плацебо.

Рецензентите на статията отбелязват, че на този етап е въпрос на клинична преценка дали да се включи метформин при пациенти, при които промянвата в начина на живот не води до редукция на телесната маса.

Използван източник:

  1. Apolzan JW, Venditti EM, Edelstein SL, Knowler WC, Dabelea D, Boyko EJ, et al. Long-Term Weight Loss With Metformin or Lifestyle Intervention in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 23 April 2019] doi: 10.7326/M18-1605