Д-р Валери Велев: Противогрипната имунизация води до намаляване на антибиотичната употреба

В периода 11 – 13 октомври 2018г. в Несебър се състоя XII-та Годишна Национална конференция по инфекциозни болести. По този повод д-р Валери Велев от СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Ив. Киров” се съгласи да даде за Medical News следното интервю:

Д-р Велев, кои бяха основните изводи за клиничната практика от Конференцията по инфекциозни болести?

Както всяка година акцентите на Конференцията бяха няколко. От една страна бяха представени няколко интересни клинични случаи и оригинални проучвания с голям брой случаи, на невроинфекции.

Освен споделения опит за клинико-диагностичните новости, колегите предложиха и много новости в етиологичната терапия на бактериалните и херпесните менингити и менингоенцефалити. Във връзка с това, екипът на Клиниката и Катедрата от Стара Загора предложиха нова рамка за консенсус за диагностика и лечение на невроинфекции и дружеството ще го разработи използвайки опита на клиниките от цялата страна.

Отново беше представен революционният в последно време протеазен инхибитор Dolutegravir, който дава отлични резултати при HIV-позитивни болни. Няколко сериозни проучвания в областта на острите чревни инфекции при деца и възрастни също бяха от интерес както за клиницистите, така и за епидемиолозите.

Доц. Гломб изнесе изключителна презентация във връзка с ерадикацията на полиомиелита и за съжаление, неприятните данни, че той се завръща в някои страни.

По време на конференцията беше представен интересен доклад за значението на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност

В доклада най-напред беше акцентирано на увеличената употреба на антибиотици в световен мащаб, като това се случва най-вече в страните с по-нисък стандарт на живот. Тези с висок стандарт вече са достигнали своя пик в употребата на антибиотични препарати.

Най-висок е ръстът в Азия – над 60%, ние в България сме със „скромните“ 15% ръст, което е много на фона на Западна Европа. Във връзка с това бяха отбелязани няколко механизма, чрез които ваксинацията може да намали полипрагмазията с антибиотици и оттам да намали опасността от антибиотична резистентост.

Пряко – редуциране на бактериалните заболявания чрез ваксини срещу бактериални инфекции. Непряко – редуциране на вирусните заболявания чрез ваксини срещу тях и по този начин намаляване процента на неправилно изписани антибиотици за вирусни заболявания, което за жалост все още е често у нас.

Особено внимание се обърна на противогрипната имунизация, която води и пряко и непряко до намаляване на антибиотичната употреба. При грип амбулаторните лекари често изписват антибиотик за да се застраховат или пък в случаите на вторична бактериална инфекция.

Например, бяха представени конкретни данни от 2017 г. за намаляване на антибиотичната резистентност на някои щамове пневмококи след въвеждането на пневмококовата ваксина. Когато рядко атакуваме бактериите с антибиотици, те нямат мотив да поддържа свои резистентни щамове.

Един от основните фокуси на Конференцията по традиция беше HIV инфекцията. Кои са новостите в терапевтичен план?

Освен Dolutegravir, за който вече споменах, и който уверено навлезе в терапевтичните режими, имаше една блестяща презентация на д-р Нина Янчева „Каскада на грижите при пациенти с HIV-инфекция“.

HIV Care Continuum е понятие, което включва в себе си няколко етапа: тестване и диагноза, придобиване на достъп до регулярни медицински грижи, назначаване на антиретровирусна терапия и постигане на трайна вирусна супресия. В тази „каскада“ се включват освен мониториране на терапията с всички специфични имунологични изследвания, също и психологическа помощ, социална и правна подкрепа, палиативни грижи, превенция и обучение. HIV Care Continuum е базисно понятие сред общността на медиците работещи с HIV-болни по света.

По отношение на диагностичното и клинико-терапевтичното поведение ние сме напълно в крак със съвременните тенденции, но по отношение на социална подкрепа, превенция и обучение и най-вече дискриминация и стигматизиране на HIV-позитивните хора, сме далеч от съвременния свят.

Много интересно за нашите партньори по света би било да публикуваме данни има ли и какви са разликите в „Каскада на грижите“ при пациентите ни от различни етнически групи, защото HIV Care Continuum зависи не само от усилията на лекаря и социалния работник, но и от мотивацията на пациента да спазва терапията и препоръките за начин на живот. Тук също сме много далеч от Западния свят при някои контингенти.

Друг интересен доклад, представен от екип на Клиниката, в която работите беше „Епидемичен взрив предизвикан от Salmonella enteritidis сред деца в град София

Това беше пример за отлична колаборация между три звена – нашата болница, НЦЗПБ и РЗИ-София. Този епидемичен взрив засегна над 80 деца, като над 40 бяха с изявена клиника, а при част от тях се наложи хоспитализация. Това разбира се е върхът на айсберга, защото не знаем колко от децата не са имали клинични признаци и са станали носители на салмонелата.

Те представляват сериозен епидемиологичен риск. Какво се случи: бяха засегнати 4 детски градини, когато децата започнаха да постъпват в Детска клиника на Инфекциозна болница и изолирахме един и същ причинител, изпратихме изолати до Референтната лаборатория на НЦЗПБ и чрез молекулярни методи се доказа, че това са идентични щамове.

Заразата води началото си от частна кухня, която е снабдявала детските градини с храна. Преди избухването на този взрив към тази кухня е имало редица предписания и тя дори не е трябвало да работи, но факт е, че се стигна до тук. Случаят не беше силно застъпен в медиите, вероятно причината е, че кухнята се оказа собственост на човек на доста висока позиция точно в един от регулаторните органи.

Вие представихте постер на тема миази в България. Бихте ли ни разказали повече за него?

Миазите са зоонози причинени от ларви на летящи насекоми, най-често мухи. Имат сериозно разпространение в тропиците, а у нас – ограничено разпространение в райони с развито животновъдство.

На студентите казвам сентенцията: има ли овце има и миази.  Най-често миазите у нас се причиняват от Oestrus ovis. При летене тя се сблъсква с окото, носа или устната ни кухина и за краткото време на сблъсъка, не повече от секунда, снася там яйцата си от които после се развиват ларви.

Миазите в устната или носната кухина рядко са сериозни, но очните миази могат да доведат дори до слепота. Това са редки заболявания у нас, но за тях трябва да мислят главно УНГ-специалистите и офталмолозите.

Представихме един случай на жена от Южна България с офталмомиаза и един младеж пътувал по Амазонка и „сдобил се“ с доста болезнена подкожна миаза.

По време на събитието беше обсъждан и стандарта по инфекциозни болести. Кои са силните и слабите страни на стандарта?

Силните страни на нашия стандарт са, че издържа изпитанията на времето. Не е променян близо 10 години. Слабите страни са същите – стар е. Истината е, че той не е атакуван съдебно, защото ние сме специалност към която няма сериозни финансови интереси.

Въпреки това, ще бъдат взети предвид редица предложения и ще се направят промени, главно по отношение на кадровото осигуряване на клиниките или отделенията от III-то ниво на компетентност. В сегашния стандарт е заложено те да се състоят от минимум 6 лекари със специалност по инфекциозни болести.

Нашата специалност обаче не е много привлекателна и, особено в провинцията, звената страдат от липса на специалисти. Драмата при сестрите, разбира се, също е много сериозна. Ще обсъждаме и някои промени в изискванията за интензивните инфекциозни звена и ще продължим да настояваме да получим право на спешни портали.

Всички пациенти, които приемаме – през деня или през нощта са спешни, плановост в заразната патология няма.  Министерството на здравеопазването обаче, не финансира нашата спешност и това води до загуби на инфекциозните звена.

Д-р Ана-Мария Младенова, Medical News

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email