Повишено чувство на тежест при партньори на пациенти със синдром на дразнимото черво

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Публикувано февруари 2013 в Clinical Gastroenterology and Hepatology от Wong RK et al. – Синдромът на раздразненото черво (IBS – Irritable Bowel Syndrome) е най-често диагностицираното функционално нарушение на гастроинтестиналния тракт (ГИТ).

Протича с променлив клиничен ход и с широк спектър от гастроинтестинални и екстраинтестинални симптоми. Основните оплаквания са хронична коремна болка и/или тежест в съчетание с промени в чревните функции, които не могат да бъдат обяснени със структурни или биохимични нарушения

Въпреки че концепцията за повишено чувство на тежест при хората грижещи се за страдащите от IBS е добре известна, това не беше забелязано до този момент при партньорите на пациентите с функционални стомашно-чревни разстройства. Опитът показва, че симптомите при IBS оказват влияние не само върху социалния живот и ежедневието на пациента, а също и върху неговия партньор и неговите роднини.

Рубен Уонг и сътрудници целят да оценят количествено нивото на тежест, което партньорите на пациентите с IBS изпитват, обръщайки внимание на силата на взаимоотношение между пациентите и партньорите им.

Методология:

В крос-секционно, случай-контрол проучване, проведено между 2008 и 2010 година, професор Уонг и сътр. изследват 152 пациента с IBS и техните партньори. Диагнозата IBS е поставана на базата на Рим III критериите.

В първата фаза на това проучване, тежестта на заболяването на пациентите с IBS била оценена чрез  използването на Functional Bowel Disease Severity Index. Във втората фаза, партньорите на пациентите попълнили следните въпросници Zarit Burden Interview (ZBI), Relationship Satisfaction Scale и отговорили на въпроси за сексуалните си взаимоотношения. Резултатите били сравнени с тези, получени при изследването на 39 партньори на здрави индивиди (контроли). 

Резултати:

При партньорите на IBS пациентите беше отчетена  значително по-висока обща тежест (среден ZBI score = 22.1), отколкото при партньорите на здравите контроли – среден ZBI score = 11.5 (P=0.0002). Степента на тежест е била пряко свързана с тежестта на IBS (р <0,0001).

Силната тежест при партньори на пациенти с IBS е била свързана с по-лоши взаимоотношения с половинката им, което е видно от обратната пропорционалност между  степента на тежест (ZBI) и качеството на взаимоотношенията (R = -0.60; P <0.001). Подобна обратна пропорционалност съществувала между ZBI score и сексуалното удовлетворение (R = -0.56; P <0.0001).

Не е имало разлика в резултатите между партньорите на IBS пациентите и тези на контролоте по отношение на  Relationship Satisfaction Scale (4.25 vs. 4.19; P=0.78) и по отношение на сексуалните взаимоотношения (6.47 vs. 6.21; P=0.64).

Заключение:

От това проучване става ясно, че заболеваемостта и чувството за тежест при IBS, зависят не само от пациента, а и от неговия партньор. Степента на тежест при партньорите е била сходна с тази при партньорите на пациенти с органични заболявания.

При партньорите на IBS пациентите, степента на чувството за тежест зависи от фактори като тежестта на заболяването и силата на взаимоотношенията между партньорите. При наличие на брачни взаимоотношения, чувството на тежест при партньора оказвало съществено влияние върху сексуалното удовлетворение.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email