Стартира нова тема в MedicalNews – синдром на раздразненото черво – IBS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Започва нова тема в MedicalNews, посветена на най-честото функционално гастроентерологично заболяване  – синдром на раздразненото черво (СРЧ, irritable bowel syndrome – IBS). В темата се предвижда публикуване на редица статии за съвременната диагностика, проследяване и лечение на пациентите със СРЧ.

Всички материали в рубриката са написани и/или редактирани от лекари с опит в областта, като част от статиите са предназначени основно за общата публика, а други – за медицински специалисти. Целта на новата тема на MedicalNews е да се обърне по-голямо внимание на точната диагностика и лечение на IBS от страна на общопрактикуващите лекари и гастроентеролозите в страната, както и да се подобри комуникацията между медиците и пациентите с това заболяване.

Темата ще бъде активна до края на месец март 2018 г., като проектът се осъществява с любезната подкрепа на Валмарк България.

IBS е често срещащо се нарушение в общата популация с голямо медицинско и социо-икономическо значение, свързано със значителна нетрудоспособност и разходи за лечение. Той е най-често диагностицираното гастроинтестинално нарушение и едно от най-честите функционални нарушения на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) в клиничната практика (41% от всички функционални ГИ нарушения).

Честотата на СРЧ в развитите страни в общата популация е между 5 и 20%.  СРЧ е причина за оплакванията на 12% от пациентите при общопрактикуващите лекари и на 28% от пациентите в гастроентерологичната практика. Често симптомите започват в по-млада възраст, като жените боледуват около 2 пъти по-често от мъжете.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email