НОВИНИ ОТ Ден: януари 22, 2018

НОВИНИ ОТ Ден: януари 22, 2018

Ползи от приложението на кортикостероиди при новородени с екстремно ниско тегло

Според нови данни, съществува значима терапевтична полза от нискодозовата профилактика с хидрокортизон при новородени с екстремно ниско тегло. Резултатите демонстрират,

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ