Открива се резистентен към редица антибиотици щам на Mycobacterium abscessus при пациенти с кистична фиброза

Последни изследвания предупреждават за нов и високовирулентен щам на нетуберкулозния микобактерий (NTM), който засяга пацинети с кистична фиброза по целия свят.

Според досегашните схващания Mycobacterium abscessus се разпространява в почвата и водата. В последно време обаче бе доказан и нов път на предаване- от заразен индивид по въздушно-капков механизъм, обяснява д-р Р. А. Флото от университета Кеймбридж в Обединеното кралство.

„При около 75% от проучените от нас пациенти с абсцес се откриват генетично близки причинители, което е ясна находка, че в голямата си част пациентите с муковисцидоза са инфектирани от причинител, циркулиращ по целия свят.”, обяснява д-р Флото пред Ройтерс.

M. abscessus причинява хронична и трудно податлива на лечение инфекция при пациентите с това заболяване, като води до нарушаване на дихателната функция и е контраиндикация за белодробна трансплантация в някои центрове.

В хода на изследването учените за проучили геномите на над 1 080 изолати на микобактерия от общо 517 пациенти в медицински центрове във Великобритания, САЩ, Европа и Австралия. Лабораторните изследвания и опити с животни демонстрират, че гнездовите изолати имат по-голям патогенен потенциал от негнездовите контроли.

Въпреки че получените данни насочват към нарастване на циркулиращите генетично близки щамове, все още няма категорични данни за тяхното глобално разпространение.

Специалистите, занимаващи се с терапията на кистична фиброза, посрещнаха новите данни с тревога, изразявайки опасението, че здрави вектори може да пренасят причинителя.

„Нямаме данни за такова нещо.”, отговаря д-р Флото и допълва: „Имаме сериозни доказателства, че разпространението на M. abscessus през държави и континенти се е осъществило наскоро.”

„Хипотезата за предаване на инфекцията между медицински центрове трябва да доведе до ново обмисляне на превантивните мерки в тези здравни заведения.”, заявява д-р А. Зелазни, началник на отделението по микробиология в клиничния център към Националния здравен институт.

„Ключово в случая е навременното разпознаване на носителите на M. abscessus. Предложен е лабораторен алгоритъм (Tettelin 2014) за идентификацията на M. abscessus подвид massiliense. Микробиологичните лаборатории трябва да се водят и от настоящите препоръки при изолиране на M. abscessus от болни от кистична фиброза.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email