МЗ: Все по-малко лекари и сестри търсят реализация в чужбина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Данните за издадените удостоверения от Министерство на здравеопазването показват, че се запазва тенденцията все по-малко лекари и сестри да търсят професионална реализация в чужбина, а същевременно все повече дипломирани лекари продължават своето медицинско образование за придобиване на специалност у нас, гласи съобщение на страницата на МЗ.

През 2016 г. Министерството на здравеопазването издаде 258 удостоверения на български лекари за работа в държави-членки на ЕС. През 2015 г. издадените удостоверения са 364 бр., а през 2014 г. – 414 бр.

Издадени на медицински сестри, удостоверенията са съответно: 181 бр. – за 2016 г.; 291 бр. – за 2015 г. и 345 бр. – за 2014 г.

Промените в Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването бяха направени с цел създаване на привлекателни условия за професионално развитие на медицинските специалисти, заявяват от институцията.

Като резултат беше облекчен достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация, а започването на самата специализация стана възможно целогодишно, при това на трудов договор, а не по силата на договор за обучение. За първи път през 2016 г. специализантите са признати от НЗОК като реален партньор при изпълнение на договорите, твърдят от МЗ.

През 2016 година по реда на Наредба №1 са зачислени 2092 специализанти, от които 1668 са новозачислени, а 424 са прехвърлени от Наредба № 34.

За сравнение – от влизането в сила на Наредба № 1 до края на 2015 г. специализантите по нея са 1204 – от тях 857 са новозавършили и неспециализиращи до момента, а 347 са прехвърлени от Наредба № 34.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email