35 000 медицински сестри не достигат на страната ни

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Страната ни изпитва дефицит от около 35 хиляди медицински сестри.Толкова са нужни за да се стигне до нормалното за медицинските стандарти клинично съотношение лекари – сестри 1:2, сочи доклад на Асоциацията на специалистите по здравни грижи.

В анализ на Евростат за броя медицински сестри и изобщо специалисти по здравни грижи за 2014 година също се отчита недостиг на кадри.

Според анализа медицинските специалисти по здравни грижи в България за 2014 г. са били средно 31 700, а медицински сестри практикуващи професията, които са регистрирани в частни и държавни лечебни заведения са били средно 23 400.

Освен медицински сестри обаче в същата категория “специалисти по здравни грижи” са били регистрирани регистрирани още около 5900 лаборанти, над 3200 акушерки, над 2300 фелдшери и около 1660 зъботехници, отчита европейската статистика, цитирана от Дарик.

Според доклад на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, броят на медицинските сестри също е под необходимия минимум – близо 31 000 медсестри при средна възраст 48 години, от които около 2400 са в пенсионна възраст.

Сегашният годишен прием за обучение на специалисти по здравни грижи е от около 400 медсестри и 150 акушерки. Запазавайки този стандарт, България може да стигне нормалното клинично съотношение чак след 100 години, при положение, че специалистите не напускат страната.

Според данни на европейската статистика най-много медицински сестри има регистрирани в лечебните заведения на Германия -близо 900 000 или 1111 медсестри на 100 000 души население. Следват Франция – близо 640 000 или 965 медсестри на 100 000 души, Великобритания – 431 000 или около 670 на 100 000 души, Италия – 370 000 или 615 на 100 000 и др.

С най-висок брой медицински сестри на глава от населението е Люксембург – 1197 медсестри на 100 000 души. Други страни с висок брой медсестри на глава от населението са Ирландия – 1190 на 100 000, Швеция – 1117, Франция – 985 на 100 000 души.

Най-малко са медицинските сестри на глава от населението в Румъния – 56 специалисти на 100 000 души, следвана от Хърватия – 120 на 100 000 и Гърция – 180 на 100 000 души население.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email