Предимства на аспирацията на тромба по време на перкутанна коронарна интервенция

Обзорни данни на канадски и европейски изследователи предлагат, че аспирацията на тромб намалява сърдечносъдовата смъртност при пациенти с инфаркт на миокарда със ST-елевация (STEMI), претърпяващи перкутанна коронарна интервенция.

Екипът на д-р С. Джоли от университета Макмастър в Хамилътн, Онтарио е разгледал информацията от над 18 000 пациенти, участвали в общо три рандомизирани проучвания.

Сърдечносъдовата смъртност на 30тия ден е 2.4% при 9 155 пациенти, подложени на аспирация на тромба, сравнено с 2.9% при тези, претърпяли само перкутанна коронарна интервенция. Съответните данни, касаещи честотата на мозъчно-съдови инциденти или транзиторни исхемични атаки, показват 0.8% и 0.5%.

Тези разлики не са значителни, нито пък разликите по отношение на честотата на инфаркт на миокарда или тромбоза на стент.

Въпреки това, при пациенти с голям тромб (над 3та степен по скалата TIMI*), аспирацията е свързана с по-малка честота на внезапна сърдечна смърт (2.5% срещу 3.1%).

„По тази причина вярваме, че ако процедурата се осъществи в рамките на 6 часа след инцидента, вероятността за внезапна сърдечна смърт или за инсулт намалява.”, заявяват учените и допълват:

„Ограниченията на съвременната процедура по аспириране на тромба включват намалена възможност за отстраняване на големи организирани тромби и разпространение на части от тромба в други области на кръвното русло по време на изваждането на аспирационния катетър.”

„Ето защо не можем да кажем категорично, че аспирацията намалява риска от удар и повлиява на цялостната прогноза”, казват те в заключение.

*TIMI- система за оценка на тромба, със седем степени (от 0 до 6) в зависимост от големината и разпространението на находката намерна при ангиография. Степен 0 означава липса на ангиографски данни за наличие на тромб, докато степен 6 представлява тотална оклузия, която най-често е с общирна колатеризация, има характерни резки граници и достига до най-близкия проксимален клон на кръвоносния съд.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email