НЗОК: Новите критерии за лечение на хепатит С не противоречат на действащите правила

Новите критерии за лечение на хепатит С не противоречат на действащите към момента правила по отношение на медицинските показатели, съобщиха от пресслужбата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Те ще бъдат в сила от 16 януари.

Припомняме Ви, че Касата ще преценява шансовете за живот на хора с Хепатит С преди да плати за лечението им. В новите правила като изключващи критерии за лечение са посочени случаите, при които се очаква ниска продължителност на живота поради несвързани с черния дроб други заболявания или пък поради злоупотреба с алкохол.

„Притеснявам се, че пациентите наистина са обречени. Ако пациент има бъбречна недостатъчност и хепатит C, и двете заболявания намаляват преживяемостта му и той попада в първия изключващ критерий“, коментира проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката по нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска“.

Действащите сега критерии и тези, които ще влязат в сила от 16 януари, съдържат едни и същи медицински показатели, като са допълнени с таблица, показваща икономически най-разходоефективното за НЗОК лечение, на база договорените отстъпки от НЗОК и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, казват от Здравната каса.

Това не възпрепятства лекуващите лекари да предписват подходящия лекарствен продукт, съобразен със здравословното състояние на всеки конкретен пациент, уточняват от НЗОК.

В НЗОК се е състояла среща с националните консултанти по гастроентерология проф. Константин Чернев и проф. Крум Кацаров. На срещата е направена прогноза, че лекуваните от хепатит С чрез нова терапия тази година ще бъдат около 650, като в началото на февруари ще бъде обсъдена промяна в критериите, свързана с включване и на по-ниските (леки) степени на фиброза. Според националните консултанти и представителите на НЗОК към края на февруари повечето от пациентите с тежка форма на чернодробно увреждане ще бъдат обхванати от лечение, осигурено от НЗОК.

Националните консултанти са препоръчали да се изработят нови критерии, които да влязат в сила от март 2017 г. и да засягат лечението на по-ниските степени на фиброза. Проф. Чернев и проф. Кацаров са изразили мнение, че при тези форми на заболяване ще бъде необходимо преминаване към 8-седмично лечение и тогава НЗОК следва да направи ново позициониране на лекарствените продукти на база на преизчислените курсове на лечение спрямо договорените отстъпки от лекарствените продукти.

По предварителна прогноза 650 пациенти с хепатит С ще бъдат лекувани тази година.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email