Безопасност и ефективност на комплекса пироксикам-бета-циклодекстрин: резултати от мултицентрово изследване върху пациенти с възпалителни или дегенеративни ставни заболявания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) имат ключова роля в овладяването на възпалителния процес и болковия синдром при ревматологичните заболявания. Едно от най-разпространените НСПВС е пироксикам, от групата на оксикамите, чието основно предимство е еднократният прием за 24 часа.

Механизмът на действие на НСПВС е неселективно блокиране на рецепторите на циклооксигеназа 1 и циклооксигеназа 2 във възпалените тъкани, което води до блокиране на продукцията на простагландини и до спиране на възпалителния процес. Намаляването на базалната продукция на простагландини, обаче, нарушава регулаторните процеси, свързани с поддържането на бариерната функция на мукозата на ГИТ.

Ето защо позитивните и негативните ефекти на НСПВС вървят ръка за ръка. По тази причина разработването на медикаменти с по-добър профил на безопасност е от критично значение.

Циклодекстрините представляват циклични олигозахариди с хидрофилна повърхност и хидрофобна кухина, в която чрез Вандерваалсови връзки може да се образува комплекс с различни молекули, включително и с тази на пироксикам.  На този принцип е произведен медикаментът пироксикам-бета-циклодекстрин.

След перорален прием комплексът навлиза в дуоденума, където олигозахаридът се разгражда под влияние на амилазата, а активната съставка пироксикам се резорбира. Така контактното време на пироксикам с лигавицата на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) е съкратено, което намалява локалното дразнене и води до по-добра поносимост.

За да се тестват преимуществата и възможните странични ефекти на комплексното съединение се провежда отворено, мултицентрово изследване фаза IV, включващо 9 115 пациенти, страдащи от ревматологични заболявания. Те получават по 20 mg пироксикам-бета-циклодекстрин еднократно дневно в продължение на 50 дни. В оценката на медикамента участват 1 913 ревматолози, ортопеди и общопрактикуващи лекари.

След щателна анамнеза и физикален преглед, от изследването се изключват пациенти с данни за възпалителни чревни заболявания, пептична язва, алергии към НСПВС, промени в кръвната картина и увреждане на функцията на черния дроб, бъбреците или сърцето. При по-нататъчните прегледи се обръща внимание на ръста, индекса на телесната маса, артериалното налягане и сърдечната честота, както и на самото ревматологично заболяване, локализацията и силата на болката и ограничението в обема на движенията.

Прегледите се осъществяват на ден 1, между ден 7 и 10, както и в ден 50. По отношение на критериите „интензитет на болката” и „ограничаване на движението” се използва четиристепенна скала. Ефикасността се определя по облекчаването на болковия синдром и подобряване на ставната подвижност, а оценката на поносимостта става въз основа на клиничнозначимите оплаквания и лабораторните данни.

Данните от общо 9 105 участници се оценяват по отношение на показателя „безопасност”, а ефективността е оценена при 9 012 пациенти, като 56% от тях са с дегенератирни заболявания, а 18,5% с възпалителни.

Общо 6 688 участници завършват целия 50-дневен курс, а останалите се оттеглят поради по-ранно облекчаване на симптомите (52,9% от отказалите се), нежелани лекарствени реакции (23,4%) и ограничена ефективност (15,1%).

Подобрена ставна подвижност се наблюдава при  47% от пациентите на първата визита и 66% на втората. От всички участници, 13,5% се оплакват от странични ефекти, които са сериозни при 0,2% от тях и включват най-често гастроинтестинални симптоми. Кървене от ГИТ възниква при 13 участници като при 12 от тях има рискови фактори – десетима злоупотребяват с алкохол, а другите двама са активни пушачи. Данни за дуоденална язва се откриват при трима участници, а за язва за стомаха – при други двама.

В сравнение с литературните данни, новото комплексно съединение пироксикам-бета-циклодекстрин има същата ефективност като конвенционален пироксикам, но настоящото изследване показва значително по-добър профил на безопасност. За по-добрата поносимост говори и факта, че честотата на инциденти от страна на ГИТ е с 50% по-ниска в сравнение с тази при проучвания с некомплексен пироксикам.

Използван източник:

  1. Mattar J, Lemmel E M. Safety and efficacy of a novel piroxicam-beta-cyclodextrin complex: results of an open-labeled, multicenter, phase-IV-study in patients with inflammatory and degenerative joint or inflammatory diseases. Focus on Inflammatory Diseases & Pain Treatment, 1997, 1 (2):14-18.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Анализ на фармакокинетичните свойства на пироксикам-бета-циклодекстрин доказва бързия аналгетичен ефект и добрата гастроинтестинална поносимост…

Пироксикам-бета-циклодекстрин е комплексно съединение със значително по-голяма разтворимост в сравнение с конвенционален пироксикам. Бета-циклодекстрин е водоразтворим цикличен олигозахарид, образуван чрез ензимно хидролизиране на нишесте. Циклодекстринът…

Стомашно-чревна поносимост на пироксикам-бета-циклодекстрин при лечение на болки в ставите и в гръбначния стълб…

Слаборазтворимите във вода лекарствени препарати като пироксикама имат малка скорост на абсорбция и съответно късно проявяващ се ефект. В случая с нестероидните противовъзпалителни средства…

Ефикасност и профил на безопасност на пироксикам-бета-циклодекстрин при амбулаторното лечение на хронична болка в…

Хроничната болка в гърба се среща по-често при жени, отколкото при мъже. За хронична болка в гърба се смята тази, която продължава повече от…

Фармакокинетично изследване на пироксикам в равновесната му концентрация при млади и при възрастни пациенти…

Бетациклодекстрин е съединение, получено при ензимна хидролиза на нишесте и представлява цикличен олигозахарид, играещ ролята на „преносител” на пироксикам. Техният комплекс- пироксикам-бета-циклодекстрин се различава…

Комплексът пироксикам-бета-циклодекстрин има значително по-бърза абсорбция в сравнение с конвенционален пироксикам

Пироксикам е нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС) с доказани аналгетични и антипиретични свойства. Конвенционалният пироксикам е с ограничена разтворимост във вода, но включването му в комплекс с…

Пироксикам- β-циклодекстрин: надеждна терапевтична опция, щадяща гастроинтестиналния тракт

Въпреки голямата ефикасност на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), разпространената им употреба е свързана с широк спектър от нежелани реакции, увреждащи черния дроб, бъбреците, сърдечносъдовата…

„Домакин-гост“ – съвременна технология за повишаване на лекарствената ефективност

На 03.12.2016 в Гранд Хотел България в София се проведе среща-дискусия на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ). Събитието привлече над 150 лекари от…

Безопасни опции за терапия с НСПВС при пациенти с остеоартрит с оглед на стомашночревния…

Ставната болка е сред най-честите причини за посещение при лекар и се очаква търсенето на аналгетици да нарасне със застаряването на населението и увеличаването…

Употребата на нестероидни противовъзпалителни средства води до подобряване на качеството на живот след тримесечен…

Остеоартиритът обхваща редица ревматологични заболявания, които засягат около 10% от популацията над 65-годишна възраст. Болестта често води до опорно-двигателни нарушения, като 20,4% от пациентите..
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email