Д-р Валери Велев: Голямо разнообразие от случаи с екзотични инфекции на Х Национален конгрес по инфекциозни болести

Д-р Валери Велев е специалист по инфекциозни болести и асистент към Медицински университет – София. Работи и преподава в СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Ив. Киров”-София. Д-р Велев даде специално интервю за Medical News по повод на приключилия вчера Х-ти Национален конгрес по инфекциозни болести. 

Д-р Велев, кои бяха основните акценти от X-тия Национален конгрес по инфекциозни болести?

Инфекциозните болести в голямата си част са сезонни – тоест в съответният сезон преобладават определени нозологии и затова съвсем естествено в началото на октомври беше да обсъдим респираторните инфекции.

Направихме преглед на отминалия грипен сезон и въз основа на него някои препратки към очакваният сезон 2016/2017. Както всяка година стиковахме препоръките за ваксинално покритие на деца и възрастни с ваксини срещу актуалните грипни щамове.

Внимание беше обърнато на острите вирусни хепатити, коинфекциите HIV/HCV, опортюнистичните паразитози при HIV -позитивни пациенти. Тази година имаше голямо разнообразие от клинични случаи с екзотични инфекции – множество случаи на внесена малария, част от които с изключително тежко протичане, Денга, анаплазмози; имахме удоволствието да чуем изключителен доклад  за  предизвикателството – Зика-треска.

От Инфекциозна болница – София имаше представени оригинални проучвания за много пациенти с респираторни инфекции, диагностиката и терапията на кампилобактериозата при деца, хранителен взрив с норовирусна етиология.

Всички тези проучвания са правени  в колаборация с колеги от НЦЗПБ.  Много случаи на тежки невроинфекции и казуистика представиха колеги от страната.

Гост на форума бе д-р Елиз Холандерс от Белгия, която изнесе презентация относно новите препарати и режими в лечението на HIV/СПИН…

Д-р Холандерс пристигна при нас след току-що приключил конгрес по вирусология в Румъния и успяхме да обсъдим и теми засегнати там. HIV – позитивните пациенти са хронично болни и това вече е световен принцип.

Антиретровирусната терапия е толкова напреднала и високоефективна, че в международен план все по-често се говори как понятието СПИН скоро ще изчезне. Просто няма да допускаме пациентите да достигат до такава тежка имуносупресия, че да развият опортюнистични инфекции.

Д-р Холандерс ни запозна със съвременен режим за лечение на нашите пациенти, базиран на интегразен инхибитор, който може да се прилага и при деца, но тежащи над 40 кг.

Една от революциите на съвременната медицина са новите терапии за излекуване на хепатит С. Какво беше обсъждано на форума по отношение лечението на вирусните хепатити?

В полето на инфектологията са главно острите вирусни хепатити. Отново говорихме за опита на звената в цялата страна при лечението на остър вирусен хепатит (ОВХ) тип В с антивирусни препарати. Това вече е практика за България и имаме отлични резултати.

Може да се каже, че лечението на този хепатит само със симптоматични средства вече е отживелица у нас и напълно отговаряме на световните стандарти.

Подобряваме значително диагностицирането на ОВХ тип Е и може да се каже, че това не е толкова рядко заболяване за колкото го смятахме. Обсъдихме и един нов хепатотропен вирус, който за сега е кандидат-патоген – Torque Teno virus.

По отношение на хроничните хепатити често работим съвместно с гастроентеролозите и в клиничен и в научен аспект. Освен че бяхме запознати с всичко ново, което правят нашите гастроентеролози по повод ерадикацията на HCV, нашият професионален интерес  e най-вече коинфекцията HCV/HIV и това беше един от акцентите в две пленарни сесии.

У нас почти 26% от HIV –позитивните са били и HCV-серопозитивни през 2014. Лошата новина от докладите на колеги от Отделението по имуносупресирани болни към Инфекциозна болница в София и НЦЗПБ е, че коинфектираните са със значително по-лош имунологичен отговор към комбинираната антиретровирусна терапия.

Кои са основните проблеми, с които се сблъскват инфекционистите днес?

Имаме все повече случаи на внесени инфекциозни и паразитни болести, които не са характерни за нашата страна. Както вече споменах, преди месец имахме случай на Денга. Внесената малария се увеличава.

Всичко това изиксва сериозно диференциално-диагностично мислене и разбира се финансови възможности за скъпи диагностични методи. Имаме подготвени лабораторни лекари, но не и достъп до консумативи във всеки един момент.

Имаме нужда от подготвени инфекционисти и паразитолози и разбира се добра диагностична и лечебна база. Поради ниското финансиране от НЗОК инфекциозните отделения и клиники в страната имат недостиг на персонал, а също и материалната база е твърде остаряла.

Какъв е интереса към инфекциозните болести от страна на младите лекари?

За тежка специалност в която не се печели много, интерес има. Всяка година на срещите на дружеството се запознавам с нови млади колеги, а и забелязвам, че „старите“ не са избягали.

На Конгреса бе разглеждан и медицинския стандарт по инфекциозни болести. Какви промени да очакваме?

Всеки пациент с инфекциозно заболяване е остър пациент, тоест спешен. Ние нямаме планов прием, защото никой не планира кога да се разболее от остра чревна инфекция, хепатит, малария или невроинфекция.

Това не са болни чийто прием в болница ние можем да отложим. Освен това, огромният ни контингент болни са деца, а това е още една от предпоставките за спешност.

В същото време, ние не получаваме финансиране за спешност и това изключително много тежи на нашите звена. Това трябва да се промени. Друг акцент на който залагаме е осъвременяване на стандартите за лечение на инфекциозно болни в интензивните ни сектори.

Д-р Велев, бихте ли искали да допълните нещо?

В Инфекциозна болница „Проф. Ив. Киров“ сме горди с проекта за проучване на ехинококозата в Централна и Югоизточна Европа в който участваме под егидата на Европейската комисия.

Голям екип от паразитолози, инфекционисти и гастроентеролози представи материали от скринингови ехографски прегледи на 9 хил. българи от ендемични райони за една година с интересни резултати. За съжаление сме сред водещите по заболяемост от ехинококоза в Европа, включително и при малки деца.

Д-р Радислав Наков

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email