Черноморският симпозиум във Варна събра 350 студенти и млади лекари от България и чужбина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit
Вчера, на 10.04.2016, приключи четвъртото издание на BSYSB ( Black sea symposium of young scientists in biomedicine), организирано от Медицински университет „Проф. П. Стоянов“ – Варна, Асоциацията на студенти по медицина във Варна, Студентски съвет и асоциациите на студентите по дентална медицина и фармация. Официален медиен партньор на събитието и тази година беше Medical News
Симпозиумът, който се провежда всяка година от 2012 насам, събира студенти и млади лекари от цяла България и чужбина в МУ-Варна, представяйки своите научни разработки. Тазгодишното издание посрещна около 350 участници, правейки го най-голямото до този момент, които представяха своите иновативни научни трудове и обменяха идеи помежду си.
Презентациите им бяха разпределени в 14 сесии, според темите им и бяха оценени от научно жури. От всяка сесия беше излъчен победител за най-добра презентация/ постер, на когото бе връчена награда по време на церемонията по закриването.
Общо 7 уъркшопа бяха организирани за участниците в BSYSB: дентален уъркшоп, фармацевтичен уъркшоп, уъркшоп по имунофлуоресценция, ултразвук, изолация на РНК, психиатрия и лапароскопска хирургия, които позволиха на записалите се в тях да изпитат практическото изпълнение на всяка от съответните дейности.
Посетителите на конгреса имаха и възможността да присъстват на лекциите на гост-лекторите д-р Jan Polaк на тема “Is there a casual link between obstructive sleep apnea and type II diabetes”, проф. Ronald Bleys на тема “The organization and dynamics of vascular innervation” и проф. Ulrich Gross на тема “The enigma of the interface”.
lecture
За комфорта на участниците беше осигурена социална програма, както и множество възможности за отдих чрез кафе паузи. От създаването си насам BSYSB непрекъснато надгражда предишните си постижения, давайки повод за високи очаквания относно бъдещите издания.
Ето и победителите от сесиите:
 1. В презентационна сесия “Internal medicine and oncology” – презентатор: Radushev R., с авторски колектив: Akisheva A., Dimitrova E., Gencheva R., Emin E., Tzekova M.,с презентация, озаглавена: “HYPER SENSITIVE C-REACTIVE PROTEIN (HSCRP) IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE”
 2. В презентационна сесия “Varia” – презентатор: Nedeva K., с авторски колектив: Ivanova V., Fotkova S., с презентация, озаглавена:“DIETARY SUPPLEMENTS OF PLANT ORIGIN – EFFECT, QUALITY, CONTROL”
 3. В презентационна сесия “Case reports” – презентатор: Marinova Zh., с авторски колектив: Ivanova E., Tsvetanova R., Bachvarov Ch., Todorov G., с презентация, озаглавена: “MANAGEMENT OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM USING ENDOVASCULAR ANEURYSM REPAIR METHOD – CASE REPORT”
 4. В презентационна сесия “Neuropsychiatry” – презентатор: Swamad M., с авторски колектив: A., Emad A., Wilczynski K. M., Subotic V., с презентация, озаглавена: “THE CORRELATION BETWEEN WORK-LIFE INFLUENCE UPON BURNOUT & DEPRESSION AMONG PHYSICIANS IN BULGARIA, POLAND AND SERBIA”
 5. В постерна сесия “EXPERIMENTAL MEDICINE AND PHARMACOLOGY” – презентатор: Rubin R., с авторски колектив: Carter A., Georgiev D., Lefterov I., Koldamova R., Simmons R. L., Emeritus Ch., с постер, озаглаве: “EFFECT OF APOE ON NEURITE MORPHOLOGY IN VITRO”
 6. В презентационна сесия “CASE REPORTS IN ONCOHAEMATOLOGY” – презентатор: García T. B.,с авторски състав: Dimova M., Gercheva L., Kanazirev B., с презентация, озаглавена: “A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TWO CASES OF THALASSEMIA MAJOR AND INTERMEDIA”
 7. В постерна сесия “CASE REPORTS” – презентатор: Latunova T., с авторски колектив: Marinova K., Petrov B., Nenkov R., с постер, озаглавен: “CASE REPORT OF A GIANT CYSTIC HYGROMA IN A 38-YEAR-OLD FEMALE PATIENT”
 8. В презентационна сесия “NEUROSCIENCES AND CELL BIOLOGY” – презентатор: Klenske E., с авторки колектив: Harasztosi C., Badum S., Harasztosi E., Gummer A. W., с презентация, озаглавена: “ENDOCYTOSIS AND VESICLE TRAFFIC IN THE OUTER HAIR CELL OF THE GUINEA PIG COCHLEA”
 9. В презентационна сесия “ABDOMINAL SURGERY” – презентатор: Valentinov G.., с авторски колектив: Tonev A., Ignatov V., Zlatarov A., Ivanov G., Andonov B., Atanasova S., Kalinov T., Ruseva R., Krämer L., Topchiyski R., Gerasimova A., Mimoso A., Ivanov K., Kolev N., с презентация, озаглавена: “AUGMENTED REALITY IN SURGERY”
 10. В постерна сесия “INTERNAL MEDICINE, SURGERY AND PUBLIC HEALTH” – презентатор: Ilieva L., с авторски колектив: Stoyanova Y., Georgiev G., Ivanova D., Sapundzhiev N., с постер, озаглавен: “EVALUATION OF COMPLICATIONS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY”
 11. В презентационна сесия “ORTHOPEDICS” – презентатор: Dimov D., с авторски колектив: Stoyanova Y., Yahya D., Bähnemann B., Enchev, Iliev Bzaharieva E., Kondev T., с презентация, озаглавена “TRANSPEDICULAR SCREWS STABILIZATION TECHNIQUE IN SPONDYLODISCITIS – CLINICAL EXPERIENCE WITH 9 PATIENTS”
 12. В постерна сесия “DENTAL AND ORAL MEDICINE” – презентатор: Valkov B., с авторски колектив: Spanov O., Ibishev S., Madjova Ch., с презентация, озаглавена: “TITANIUM IMPLANTS – WHAT MAY THEY CAUSE TO YOUR BODY?”
 13. В презентационна сесия “SURGERY” – презентатор: Rachev D., с авторски колектив: Dobrev D., Katunzi V., Trifonova I., Ilieva L., Kolarov R. G., с презентация, озаглавена: “RELATIONSHIP BETWEEN LOWER MOLARS AND CANALIS MANDIBULARIS – RISK OF INFERIOR ALVEOLAR NERVE INJURIES AFTER EXTRACTION”
 14. В презентационна сесия “OB/GYN, PEDIATRICS AND INFECTIOUS DISEASES” – презентатор: Ismail E., с авторски колектив: Nikolova M., Spasova N., с презентация, озаглавена: “CESAREAN SECTION – BENEFITS AND RISKS”

Албум от събитието: Официална Facebook страница 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email