Излезе първия брой на Списание МД за 2016 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Излезе първия брой на Списание МД за 2016 г., който е в обем от над 100 страници и в тираж от 8 000 броя. Следващият брой на Списанието очаквайте през април 2016г.

МД е най-четеното и най-добре разпространяваното специализирано медицинско списание в България.

Можете да намерите всички броеве на МД от последните 10 години в редакцията на списанието в София на ул. Осогово 60, тел. 02/822 0418, email: office@protos.bg.

Пълен архив на всички броеве на МД можете да намерите и във всички специализирани медицински библиотеки в България, както и онлайн на www.spisaniemd.bg.

Разбира се, най-добрият начин да си гарантирате редовното получаване на МД у дома или в кабинета си е да се абонирате – в най-близката пощенска станция или в редакцията на изданието на телефон 02/822 04 18, или на имейл office@protos.bg.

Съдържание на Списание МД, Брой 1, Февруари 2016

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
Дългосрочни ефекти на Esmya при маточни фиброиди
ART повишават риска за гестационен диабет
Актуални данни и заключения за спешната контрацепция
Нови указания за диагноза и лечение на ендометриалния карцином

АЛЕРГОЛОГИЯ
Определение, критерии и класификация на мастоцитните нарушения

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Какво трябва да знаят общопрактикуващите лекари за GLP-1 рецепторните агонисти?
Tresiba (insulin degludec)
Енергийните напитки с кофеин са свързани с хиперинсулинемия

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Вирусът Zika

КАРДИОЛОГИЯ
Резистентна сърдечна недостатъчност
Да генерализираме резултатите от SPRINT!
Диагностициране на аритмия в ерата на новите технологии
Американско ръководство за перкутанни коронарни интервенции при пациенти с инфаркт на миокарда със ST елевация

НЕФРОЛОГИЯ
Терапевтично поведение при диабетна нефропатия
Хронично бъбречно заболяване при пациентите със захарен диабет

ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нови данни за дългосрочната ефикасност и безопасност на aflibercept при диабетен макулен едем
Eylea е одобрен за лечение на зрителни нарушения в резултат на миопична хороидална неоваскуларизация

ПЕДИАТРИЯ
Терапевтично поведение при деца с фебрилитет в спешното отделение
Превенция на ротавирусния гастроентерит

ПУЛМОЛОГИЯ
Актуализирани препоръки на GINA за диагностика и лечение на бронхиална астма

РЕВМАТОЛОГИЯ
Европейски препоръки за ваксиниране на пациенти с автоимунни ревматични заболявания
Постиженията в ревматологията през 2015 година

PHARMA
Новини от ЕМА
Izavuconazole – нов медикамент за лечение на инвазивна аспергилоза и мукормикоза
Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия
$1.4 трилиона за медикаменти към 2020

МЕДИЦИНАТА ДНЕС В БЪЛГАРИЯ (МДБГ)

Авторски изследователски статии
Ретроспективно клинично проучване за ролята на Rapamune при ограничаване на рестенозата след успешно третирана ISR
Белодробни и извънбелодробни усложнения при хоспитализирани пациенти с пневмония, придобита в обществото
Антимикробна терапия при възрастни с пневмония, придобита в обществото

Авторски обзорни статии
Ентеро-кутанни фистули – същност, етиология, класификация и патогенеза – съвременни тенденции

Клиничен случай
Клапносъхраняваща операция при миксом на пръстена на митрална клапа

Събития
Предстоящи медицински конгреси, конференции и курсове през 2016

md 1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email