Атопичен дерматит и хранителна алергия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Децата с атопичен дерматит (атопична екзема) са по-често сенсибилизирани към обичайните алергизиращи храни, в сравнение с неатопичните деца, според статия, публикувана в Journal of Investigative Dermatology (1).

В представеното проучване, проведено в St. John’s Institute в Лондон, са изследвани 619 тримесечни кърмачета на изцяло естествено хранене за наличие на атопичен дерматит (АД) и оценка на тежестта на заболяването. При участниците е проведен скрининг за носителство на мутации във гена за филагрин (filaggrin – FLG), които водят до загуба на бариерната защитна функция на кожата, както и е оценена трансепидермалната загуба на вода.

За да установят дали наличието на АД води до предиспозиция към хранителна алергия (главната цел на проучването), изследователите са извършили кожно-алергични проби (skin-prick тестове) с шест вида храни: краве мляко, яйца, риба треска, пшеница, сусам и фъстъци.

Данните показват, че 154 (24.9%) деца са били с клиничен АД, от които – 85.7% с лека и 14.3% с умерена до тежка форма на заболяването. По-голямата трансепидермална загуба на вода е била асоциирана с по-тежко протичане на атопичната екзема.

75 от всички деца (12.1%) са били с поне една мутация в гена за FLG, като 37 (24.0%) от децата с АД са били носители на мутация.

Носителството на мутации във FLG е било асоциирано със значимо по-висока честота на АД (относителен риск – OR 3.55; р<0.001), като тежестта на АД е била свързана с по-висока средна трансепидермална загуба на вода.

Децата с АД са били със значимо по-висока честота на сенсибилизация към изследваните храни (относителен риск – OR 6.18; р<0.001), но този ефект е бил независим от носителството на мутация в гена за FLG или от трансепидермалната загуба на вода.

Установена е била силна положителна зависимост между тежестта на АД и свръхчувствителността (OR 25.6 при тежката форма спрямо 3.91 при по-леките случаи на атопична екзема; р=0.001). Намерена е била и положителна връзка между наличието на АД и на алергията към специфични храни – яйца (OR 9.48; р<0.001), краве мляко (OR 9.11; р=0.002) и фъстъци (OR 4.09; р=0.05).

АД е главният, свързан с кожата, рисков фактор за развитие на сенсибилизация към храни при малките деца, като при изключително кърмените деца хранителната алергия може да се медиира от кожните антиген-представящи клетки.

Използван източник:

1. Flohr C., Perkin M., Logan K. at al. Atopic dermatitis and disease severity are the main risk factors for food sensitization in exclusively breastfed infants. J Invest Dermatol 2014; 134 (2): 345-350 doi:10.1038/jid.2013.298 http://www.nature.com/jid/journal/vaop/ncurrent/full/jid2013298a.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email