УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ обяви свободни места за специализанти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Във връзка с влизането в сила на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в структурните звена на УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД, се обявяват следните свободни места за лекари специализанти в лечебното заведение:

  1. За специалност „Анестезиология и активно лечение” – 1 бр.
  2. За специалност „Образна диагностика” – 1 бр.

Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД следва да представят в канцеларията на болницата следните документи:

  1. Заявление в свободен текст.
  2. Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие.
  3. Автобиография европейски формат.
  4. Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат до 30.04.2016 г. Работно време на канцеларията: от 8.00 до 16,30 часа в работни дни.

След приключване на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на Изпълнителният директор на болницата, се съобщава на официалния сайт на лечебното заведение.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email