Днес е Международният ден на слуха

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Днес е Международният ден на слуха грижата за ухото. Датата е избрана по време на първата международна конференция за превенция и рехабилитация на уврежданията на слуха през 2007 година в Пекин, Китай.

Отбелязва се под егидата на Световната здравна организация (СЗО) с цел по-добра осведоменост на обществеността по проблемите на слуха и за насърчаването на дейности в сферата на здравеопазването за подпомагане на хората с увреден слух.

Загубата на слуха е най-разпространеното сензорно увреждане в световен мащаб. Целта на СЗО тази година е да повиши информираността на населението относно загубата на слуха.

Тя е все по-често хронично състояние и в наши дни се нарежда сред социално значимите заболявания, повлияващи качеството на живот. По света аудиолозите и слухотерапевтите отбелязват деня чрез провеждане на образователни програми и безплатни консултации.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email