Кабинетът прие критериите, според които НЗОК ще сключва договор с лечебните заведения

Определени са критериите и редът за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори, съобщи правителствената информационна служба.

Днес, на заседанието на кабинетът беше приета Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори.

Тя е разработена според критериите на Закона за лечебните заведения за механизмите за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, според потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

В наредбата се посочват изискванията и редът, по който ще се извършва изборът на лечебни заведения, с които НЗОК ще сключва договор, в случаите когато броят на болничните легла по видове (за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по съответни медицински дейности в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта потребности.

Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности, въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност.

Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия. 

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email