В Лондон откриха първата българска клиника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В Лондон откриха първата българска клиника.
Екипът на лечебното заведение гарантира високо качество на медицинските услуги чрез доказан професионализъм и съвременната апаратура.

Работещите в клиниката лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

Мисията на Клиника “Doctors 4 You” е да осигури достъп на всеки един болен, нуждаещ се от съвременна медицинска помощ, до навременно и качествено лечение при опазване на достойнството му и зачитане на индивидуалните му изисквания.

В Клиника “Doctors 4 You” се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

Водещите принципи в работата на целия екип на Клиника “Doctors 4 You” са безкомпромисното качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент, поставянето му в центъра на процесите в здравната помощ, забрана на нерегламентираните плащания и зачитане на правата на пацентите без оглед на тяхната раса, социален статус и вероизповедание.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email