Испания и Португалия настояват за преструктуриране на европейските медицински организации

Международният отдел на Ordem dos Medicos на Португалия (OM) и Consejo General de Colegios Oficiales de Medicos на Испания (CGCOM) считат, че настоящата липса на определение в европейските политики по здравеопазването налага европейските лекари и пациенти да бъдат защитавани от мощни организации, които да говорят в един глас.

Историята на европейските медицински организации досега е следвала курс на разпръсване посредством създаването на много организации, които представляват все по-специфични групи лекари. ç

Чрез фрагментирането на представителството на медицинските специалисти на все по-малки групи с интереси, които не винаги съвпадат, това развитие доведе до липса на единство и отслабване на позициите на всички европейски лекари. Това също така ограничава техните способности за намеса във фундаментални сфери като медицинско обучение, политики на общественото здраве или защитата на правата на пациентите.

Изправени пред гореизложеното, националните медицински асоциации от Иберийския полуостров предлагат план за преструктуриране на картата на Европейските медицински организации, посредством запазването на две големи Европейски медицински организации – една научно-технологична организация, управлявана изключително от националните медицински асоциации (Европейският съюз на медицинските специалисти –  UEMS), и друга организация, чиято мисия е да обсъжда здравни политики и етични и морални въпроси (Постоянният комитет на европейските лекари – СРМЕ).

 

OM на Португалия и CGCOM на Испания подкрепят постепенното включване на другите Европейски медицински организации в тези две структури, като запазят настоящата си област на работа и собствените си представителност и идентичност, без заплащане на квоти, които да работят в съответствие с обща стратегия и в постоянно сътрудничество.

Тази интеграция трябва да бъде ограничена във времевите рамки, а не да трае цяла вечност. И двете асоциации са на мнение, че този интеграционен процес не трябва да продължи повече от 2 години.

След изтичане на този период, в случай, че този интеграционен процес не е бил осъществен, OM на Португалия и CGCOM на Испания потвърждават своено намерение да оттеглят своето представителство от другите медицински организации и да запазят само членството си в UEMS и CPME.

И двете асоциации декларират, че представеният тук план може да положи основите на нова парадигма за силата и чуваемостта на Европейското медицинско представителство.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email