Търси се управител на болницата в Казанлък

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Община Казанлък обяви конкурс за избор на управител на  МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” ЕООД в града. Конкурсните условия са публикувани на сайта на Община Казанлък.

Обявеният конкурс е в изпълнение на Решение № 52/28.01.2016 година на Общинския съвет в Казанлък. Срокът на договора на бъдещия управител ще е 3-годишен.

Изискванията към кандидатите за управител на болницата в Казанлък са много. Сред тях са изисквания за образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, с придобита специалност, квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист.

Сред конкурсните условия е и изискване за стаж като ръководител в сферата на здравеопазването – минимум 3 години. Кандидатът трябва да представи и програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Документите се приемат до 12,30ч. на 11.03.2016 година, на гише №2-„Деловодство” в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.”Розова долина” №6, гр.Казанлък.

Конкурсът ще се проведе на 14 – ти март тази година. Настоящият управител на болницата в Казанлък д-р Кети Маналова- Владкова приключва втория си мандат .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email