Антихиперлипемичен ефект на Липомезин – клинични резултати

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

М. Ортова, Е. Паскалев, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова, Д. Генов, Л. Христова, Т. Методиева;

Клиника по нефрология и трансплантация; УМБАЛ “Александровска” – София

 

ЛИПОМЕЗИН – КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Важен проблем в клиничната практика на нефролога (кардиолози, ендокринолози) е хиперлипидемията.
 • Тя е характеристика на много и разнообразни заболявания, както и възрасти.
 • Важен друг проблем е вторичен – хепатотоксичност на прилаганата антилипемична терапия.

ЦЕЛ

Целта на проучването е да се представят първите клинични резултати у нас от лечението с ЛИПОМЕЗИН при хиперлипидемия.

ЛИПОМЕЗИН – СЪДЪРЖАНИЕ

на активни субстанции за една таблетка

 • Сух екстракт мая от червен ориз

– Монаколин К

— Мевинолинова к-на

— Ловастатин

 • Сух екстракт леспедеза капитата

– Kaempferol 3,7-dirhamnoside

– Quercetin

– Laspecapitoside

 • Сух екстракт гроздово семе

(проантоциди – 95%)

– Катехин

– Епикатехин

– Галова к-на

Дневен прием 1 – 2 таблетки

ЛИПОМЕЗИН – ДЕЙСТВИЕ

 • Главната терапевтична компонента е монаколиновия спектър в червеното оризово брашно. Различните монаколин блокират конкурентно 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А-редуктаза (HMG-CoA-редуктаза), което блокиране не е цялостно. Сред различните монаколини доминират по действие мевинолиновата киселина и кореспондиращия лактон ловастатин (монаколин К). Ловастатин е неефективен и затова търпи преобразуване в активни субстанции поради което действа бавно. Мевинолиновата киселина е активна и незабавно действаща и блокира директно HMG-CoA-редуктазата.
 • Добрият ефект на липомезин се дължи на голямото количество мевинолинова киселина в брашното от червен ориз.
 • Поради същото си действие монаколините стабилизират колебанията на нивата на кръвната захар и така водят до драстично намаляване на чувството на глад. Това помага на хората с наднормено тегло по-лесно да издържат на чувството на глад при нискокалорична диета.

ЛИПОМЕЗИН – КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

 • В Клиниката по нефрология и трансплантация е проведено лечение с липомезин на 62 пациенти с хиперлипидемия.
 • Средната възраст на пациентите е 39±9 г.
 • Съотношението М:Ж е 1,3:1
 • Пациентите са наблюдавани за период най-малко 3 месеца.
 • Проследявани са нивата на холестерол и 3-глицериди – преди започване на лечението, на 1-я и 3-я месец, както и на много други лабораторни показатели според протокола на клиниката и основното заболяване на пациента.
 • Пациентите са разделени на две групи – трансплантирани и нетранспантирани (нативни).
 • Има второ разделяне на две групи – с първично лечение с липомезин и преминаване от статин към липомезин поради хепатотоксичност.
 • Проследявана е бъбречна функция по креатинин и креатининов клирънс.

РЕЗУЛТАТИ

Хиперхолестеролемията при първично прилагане на ЛИПОМЕЗИН намалява от 6.8±0.9 ммол/л на 5.1±0.4 ммол/л (p<0.05).

holesterol 1

 

 

 

 

 

 

 

При нативни и трансплантирани пациентиnativni i transp

Хипертриглицеридемията в същата група намалява от 2.3±0.4 ммол/л на 1.6±0.3 ммол/л (p<0.05).

trigliceridi

В групата на преминаване от статин към липомезин холестеролемията се задържа в сравними стойности – от 4.9±0.8 ммол/л на 5.3±0.7 ммол/л

на първия месец след промяната (p-n.s.).

statin lipomezin

 

Същата характеристика има и по отношение на триглицеридемията – от 1.6±0.5 ммол/л на 1.7±0.6 ммол/л (p-n.s.).

statin lipomesin 1

При петима нативни пациенти с тежко изявен хепатотоксичен ефект и предопределена ниска доза на статин се преминава на липомезин с оптимална доза – понижение на холестерол

p<0,01

holesterol 2

ЛИПОМЕЗИН – КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Липомезин е ефективен при лечението на хиперлипидемия.

Антихиперлипемичният ефект на липомезин е сравним с този на статините.

Липомезин няма хепатотоксичния ефект на статините.

Липомезин може да се използва успешно при различни групи пациенти с различна етиология на хиперлипидемията както като първи медикамент, така и при замяна на статини.

Липомезин няма действие върху бъбречната функция.

Липомезин няма действие върху бъбречната функция.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email