52 медицински сестри и акушерки дипломира МУ-Пловдив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Факултетът по обществено здраве на Медицинския университет – Пловдив ще връчи дипломи на завършилите бакалавърска степен в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка“.

41 медицински сестри и 11 акушерки са дипломантите от випуск-2015 на Факултета по обществено здраве в Пловдив. Те ще получат своите дипломи на Тържествена промоция на 26 февруари (петък) от 12.00 часа в Четвърта аудитория на Аудиторния комплекс (МУ-Пловдив, бул. В. Априлов №15А).

Средният успех от следването на медицинските сестри е мн. добър 5.08. Средният успех от следването на акушерките е мн. добър 5.10.

Честта да произнесе слово при завършването от името на дипломантите ще има „Отличникът на випуска“ – медицинска сестра Емилия Грозева, а „Клетвата”, която по традиция се полага, ще чете – акушерка Светла Текирска.

В тазгодишния випуск-2015 от специалност „Медицинска сестра“ има двама дипломанти-мъже, които придобиват тази традиционно феминизирана професия. От учебния отдел на факултета поясняват, че интересът към привлекателната предимно за момичета специалност постепенно се разширява и за тази учебна година има петима новоприети студенти-момчета в специалност „Медицинска сестра“.

На тържествената церемонията ще присъстват – директори, главни сестри и акушерки от болничните и здравни заведения в Пловдив, представители на сестринското и акушерското съсловие, родителите на дипломантите и университетската колегия.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email