Световнопризнат кардиолог гостува е Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“

Вчера в Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ пристигна проф. Горан Милашинович – кардиолог с международна известност, ръководител на Клиничния кардиологичен център към Белградския медицински университет, съобщават от лечебното заведение.

Проф. Милашинович, в екип със своя български колега д-р Светослав Куртев, завеждащ Центъра за електрокардиостимулация и електрофизиология към Отделението по ивназивна кардиология на УМБАЛ „Александровска“, имплантираха сложни пейсмейкърни устройства за кардиостимулация и ресинхронизираща терапия на четирима пациенти с тежка медикаментозно рефрактерна сърдечна недостатъчност.

Устройствата могат две неща, обясни д-р Куртев. Едното е да лекуват крайна фаза на сърдечна недостатъчност, при която единствената алтернатива е сърдечната трансплантация.“, обясни д-р Куртев и допълни:

“Кардиовертер-дефибрилаторът с ресинхронизираща функция забавя развитието на заболяването, даже в повечето случаи води до обратното му развитие и пациентите се чувстват много добре с течение на времето.”

Другото преимущество на сложните пейсмейкъри е, че могат да улавят животозастрашаващи аритмии и да ги погасяват. Това е голямо предимство за хората в крайна фаза на сърдечна недостатъчност, които често умират от внезапна сърдечна смърт в следствие на опасна аритмия, която отнема живота. Устройството разпознава тази аритмия, опитва се да я погаси и ако не се получи, предизвиква електрошок, който я погасява“, уточни д-р Куртев.

По силата на взаимно споразумение между УМБАЛ „Александровска“ и Белградския медицински университет проф. Горан Милашинович ще посети още няколко пъти кардиологичната клиника за да предаде своите научни знания и опит на българските си колеги до рутинно прилагане на методите на сърдечната стимулация и дивайс терапията от екипа на доц. Добрин Василев при високорискови пациенти.

Проф. Горан Милашинович е ръководител на Клиничен кардиологичен център към Белградския медицински университет. Притежава специалност по вътрешна медицина и кардиология. Научните му интереси са преди всичко в областта на пейсмейкър и ресинхронизиращата терапия, но също и в електрофизиологията и инвазивната кардиология.

Проф. Милашинович е специализирал дълги години в болници в Лондон, Париж и Токио. Главен изследовател или главен ко-изследовател е в 12 от най-големите мултицентрови, интернационални клинични проучвания в областта на пейсмейкър терапията, CRT (сърдечна ресонхронизираща терапия) и ICD (имплантируем кардиовертер дефибрилатор).

Има огромен брой проучвания, издадени специализирани медицински монографии и учебници. Той е учен с един от най-високите импакт фактори в световната кардиологична общност. През изминалата година, справка показва, че е индексиран в топ 3,9% от всички автори на клинични проучвания в областта на сърдечната недостатъчност.

Проф. Милашинович е пионер в разработването и налагането на открития като безелектродния пейсмейкър, вагалния стимулатор, първия изцяло дигитален пейсмейкър и субкутанното ICD. Той е една от живите легенди в световната дивайс терапия и едно от най-разпознаваемите имена в кардиологията, не само на Балканите, но и в Европа и САЩ.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email