НЗОК утвърди нови критерии за инсулиново лечение на ЗД тип 1, лечение на ЗД тип 2 и терапия с Метотрексат

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

НЗОК утвърди нови критерии в извънболничната помощ за инсулиново лечение на захарен диабет тип 1, лечение на захарен диабет тип 2 и терапия с медикамента „Метотрексат“.

Новите изисквания са въведени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, съдържащ препарати за домашно лечение, покривани от  НЗОК.

В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir, съобщиха от НЗОК.

Отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.

Освен това в ПЛС вече е включен медикаментът Метотрексат за парентерално приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и ювенилен артрит.

В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната, както и експерти от институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология.

Новите критерии влязат в сила от 1 февруари 2016 г.

_____________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email