Инсулинолечение и злокачествени заболявания – има ли връзка между тях?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Проф.  Михаил Боянов; Клиника по ендокринология УМБАЛ „Александровска”; Ендокринни заболявания, 39, 2010, № 2, 13-23

Резюме:

Захарният диабет се превръща в световна епидемия и в първостепенен приоритет на развитите здравеопазни системи. Болните с диабет тип 2 са по-възрастни хора, при които рискът от възникване на ракови заболявания е по-висок.

Неслучайно вниманието на медицинската общественост беше привлечено от въпроса за евентуалната връзка между тези две големи групи заболявания.

В обзора са разгледани част от данните, публикувани в хода на дебата за вида на прилагания инсулин и евентуалната канцерогенеза.

Изложени са и основните изводи на консенсусния доклад на Американската диабетна асоциация, в който са обобщени основните схващания за връзката между затлъстяването, захарния диабет, провежданото антидиабетно лечение и риска от възникване или изява на злокачествени заболявания

Ключови думи: захарен диабет, инсулинолечение, канцерогенеза

Можете да прочетете цялата статия ТУК.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email