Проект за наредба на МЗ предвижда 10% от леглата в болниците да са за спешни пациенти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Проект за наредба на МЗ предвижда болниците да са длъжни да осигуряват прием и лечение на спешни пациенти, съобщава в. “Сега”.

“Лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура за прием на пациенти в спешно състояние”, гласи нормативния акт.

Това означава, че във всяко отделение на болницата ще се приема по спешност.

Изключение се прави само за отделенията по химиотерапия, лъчелечение и нуклеарна медицина, но дори специализираните лечебни заведения – например за очни болести, ще трябва да отделят 10% от леглата си за спешни пациенти.

Досега в наредбата пишеше само, че болниците “осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния”, припомнят от вестника. Освен това държавните болници бяха задължени да разкриват спешни отделения и този критерий се запазва.

Занапред всички болници ще трябва ежедневно да докладват на регионалните центрове по здравеопазване с колко свободни легла разполагат във всяко отделение, а РЗИ ще пращат справките на центровете за спешна помощ, които да знаят къде има свободни легла и къде да карат пациенти.

Освен това болниците ще могат да променят броя на леглата във вече съществуващите си отделения само веднъж годишно – през януари.

Изключения ще се правят при епидемии и бедствия, когато леглата ще могат да се увеличават, или при обективна невъзможност да се осигури прием за всички обявени легла – например напускане на кадри. Целта е МЗ да има информация при актуализации на националната здравна карта.

_____________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email