Излезе книга за злоупотребата и психичното състояние на студентите по медицина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Имаме удоволствието да ви представим книгата “Влияние на медицинското образование върху психичното здраве на студентите” от д-р Елиа Георгиева. Това е втората монография на автора след „Мениджмънт на стреса в медицината“.

В новата книга на д-р Георгиева са представени резултатите от изследване на злоупотребата и психичното състояние на студенти по медицина, учещи в Медицински факултет на МУ- София.

В онлайн проучването са взели участие над 320 студента, от които най-много са били тези във трети и шести курс.

От изследваните студенти 66 % заявяват за поне един епизод на злоупотреба с тях, като процентът нараства на 96. 5 %, когато на участниците са представени 23 конкретни поведения на лошо отношение.

Най-често като източник на лошо отношение са посочени асистентите, следвани от професорите и административния персонал. В проучването не се наблюдава значима връзка на злоупотребата с пола и наличието на родител лекар.

Злоупотребата нараства с курса на обучение и е свързана с по-лошо психично здраве на студентите и мисли за прекратяване на следването по медицина. Повлияване на здравето от злоупотребата заявяват 82 % от участниците в проучването.  Най- често срещани в проучването са вербалната, психологичната и академичната злоупотреба, а по- редки са сексуалната и физическата.

Повече подробности за психичния статус на студентите и различните видове поведения на злоупотреба могат да се открият в монографията.

За автора:

eliaД-р Елиа Красимирова Георгиева е завършила медицина в Медицинския университет – София. През 2010 г. защитава дисертация на тема „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания”.

Специализирала е психосоциална рехабилитация и психично здраве в Холандия, Чехия, Унгария и Естония, участвала е в международна тренинг програма на ООН по демографските аспекти на застаряването на населението, проведена в Малта.

Има много научни публикации в български и чуждестранни специализирани издания и доклади на международни конференции. Главен асистент е в катедра „Социална медицина” към Факултета по обществено здраве при МУ – София.

FrontCover_EliaGeorgieva-1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email